Phi Vũ 3

Thương nhớ lắm quê hương vời vợi

Mùa bầu cử năm nay.

Vậy là ông  Barack Obama được đắc cử thêm nhiệm kỳ thứ hai. Từ khi có
quốc tịch Hoa Kỳ đến nay, tôi ghi danh theo đảng dân chủ. Do đó, trong
những lần bầu tổng thống, tôi đều bầu cho ứng cử viên đảng dân chủ.
Tuy nhiên, khi bầu cho những chức vụ nhỏ hơn tại địa phương, có lúc
tôi lại bầu cho ứng cử viên đảng Cộng Hòa. Sở dĩ như vậy bởi là vì tuy
đã có quốc tịch Hoa Kỳ, điều minh định đầu tiên tôi vẫn là người Việt
tỵ nạn Cộng Sản . Do đó, khi bầu cho những chức vụ dân cử địa phương
như thượng nghị sĩ hoặc dân biểu, tôi bầu cho ứng cử viên nào là người
có tấm lòng đối với cộng đồng người Việt tỵ nạn Cộng Sản, bất luận
người ấy là thuộc đảng Dân Chủ hay đảng Cộng Hòa. Người nào cùng cộng
đồng người Việt tỵ nạn Cộng Sản tranh đấu với chính phủ Hoa Kỳ để
chính phủ Hoa Kỳ đòi hỏi nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam nới lỏng nhân
quyền , tôn trọng quyền làm người của người Việt trong nước là tôi sẵn
lòng bầu, không cần người ấy thuộc đảng Cộng Hòa hay đảng Dân Chủ.

Vừa mới đây, ông Miguel Pulido lại đắc cử một lần nữa vào chức vụ thị
trưởng thành phố Santa Ana. Ông đã giữ chức vụ này mấy chục năm rồi ,
lần nào tái ứng cử cũng đều đắc cử. Ông là người bạn lớn của cộng đồng
người Việt tỵ nạn Cộng Sản tại vùng Little Saigon. Chính ông là người
ra đạo luật cấm tất cả các viên chức cao cấp của nhà cầm quyền Cộng
Sản Việt Nam dừng chân tại thành phố Santa Ana để mở tiệc chiêu đãi.
Do đó, tại thành phố Santa Ana chưa bao giờ có việc các viên chức cao
cấp của nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam dừng chân để mở tiệc chiêu
đãi. Cho nên ông mãi mãi được sự ủng hộ của cư dân người Việt tại
thành phố Santa Ana.

Năm nay, nghị viên Tạ Đức Trí đã đắc cử vào chức vụ thị trưởng thành
phố Westminster. Thị trưởng Tạ Đức Trí là người thị trưởng gốc Việt
đầu tiên tại vùng Little SaiGon, thủ đô tinh thần của người Việt tỵ
nạn Cộng Sản tại Hoa Kỳ và khắp nơi trên thế giới. Đây là niềm vui và
cũng là niềm hãnh diện cho người Việt tỵ nạn Cộng Sản trên toàn thế
giới.

Phi Vũ
11/08/12

Advertisements

November 8, 2012 - Posted by | Quan điểm

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: