Phi Vũ 3

Thương nhớ lắm quê hương vời vợi

Miến Điện và Việt Nam

Chưa có xứ sở nào ở trên quả địa cầu này giống như cái nước Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa. Luật pháp thì cũng có viết rõ ràng, minh bạch như là bá cáo cùng thiên hạ rằng chúng tôi cũng có luật pháp được viết bằng văn bản hẳn hòi, thế nhưng việc thi hành thì rất là tùy tiện, đa số là “ngồi xổm” lên những văn bản họ đã viết ra. Chưa có xứ sở nào mà lại đi bắt bỏ tù người dân biểu tình vì biểu tỏ lòng yêu nước, muốn chống lại giặc thù đang lăm le xâm lấn bờ cõi. Chưa có xứ sở nào mà quan tham nhũng tràn lan, ăn cướp đất của dân, đàn áp dã man những người chống đối lại kẻ vào cướp nhà cửa, ruộng vườn của mình. Chưa có xứ sở nào lại cúc cung tận tụy với kẻ xâm chiếm biển đảo, đánh đập ngư dân, cướp bóc trắng tay tài sản ngư dân khi họ chỉ đi đánh bắt trên vùng biển quê hương mình. Chưa có xứ sở nào mà một người làm lãnh tụ tối cao lại sai thuộc hạ ký văn bản bán nước cho ngoại bang chỉ vì những lợi ích của đảng phái của mình. Càng nói ra thì càng đau lòng xót dạ.

Nhìn sang nước Miến Điện, mới ngày nào họ còn cai trị người dân trong bàn tay sắt với những luật lệ khắt khe. Đùng một cái họ nới lỏng cho ngươừi dân, cải cách toàn diện để cho người dân được hưởng tất cả mọi quyền tự do cơ bản nhất mà tất cả các nước trên thế giới đều áp dụng. Bây giờ Miến Điện đã được tất cả các nước phương Tây ủng hộ, và sắp tới đây sẽ được Tổng Thống Hoa Kỳ Barack Obama chính thức sang thăm viếng như là một sự ủng hộ tuyệt đối của Hoa Kỳ trong quá trình thay đổi toàn diện của Miến Điện. Sỡ dĩ Miến Điện được như vậy là vì những người lãnh đạo có cái “tâm” đối với đất nước quê hương, đối với đồng bào của họ. 

Biết đến bao giờ thì nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam mới mở mắt ra đây?Phi Vũ
11/11/12

 

Miến Điện và Việt Nam</p><br />
<p>Chưa có xứ sở nào ở trên quả địa cầu này giống như cái nước Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa. Luật pháp thì cũng có viết rõ ràng, minh bạch như là bá cáo cùng thiên hạ rằng chúng tôi cũng có luật pháp được viất bằng văn bản hẳn hòi, thế nhưng việc thi hành thì rất là tùy tiện, đa số là “ngồi xổm” lên những văn bản họ đã viết ra. Chưa có xứ sở nào mà lại đi bắt bỏ tù người dân biểu tình vì biểu tỏ lòng yêu nước, muốn chống lại giặc thù đang lăm le xâm lấn bờ cõi. Chưa có xứ sở nào mà quan tham nhũng tràn lan, ăn cướp đất của dân, đàn áp dã man những người chống đối lại kẻ vào cướp nhà cửa, ruộng vườn của mình. Chưa có xứ sở nào lại cúc cung tận tụy với kẻ xâm chiếm biển đảo, đánh đập ngư dân, cướp bóc trắng tay tài sản ngư dân khi họ chỉ đi đánh bắt trên vùng biển quê hương mình. Chưa có xứ sở nào mà một người làm lãnh tụ tối cao lại sai thuộc hạ ký văn bản bán nước cho ngoại bang chỉ vì những lợi ích của đảng phái của mình. Càng nói ra thì càng đau lòng xót dạ.<br /><br />
Nhìn sang nước Miến Điện, mới ngày nào họ còn cai trị người dân trong bàn tay sắt với những luật lệ khắt khe. Đùng một cái họ nới lỏng cho ngươừi dân, cải cách toàn diện để cho người dân được hưởng tất cả mọi quyền tự do cơ bản nhất mà tất cả các nước trên thế giới đều áp dụng. Bây giờ Miến Điện đã được tất cả các nước phương Tây ủng hộ, và sắp tới đây sẽ được Tổng Thống Hoa Kỳ Barack Obama chính thức sang thăm viếng như là một sự ủng hộ tuyệt đối của Hoa Kỳ trong quá trình thay đổi toàn diện của Miến Điện. Sỡ dĩ Miến Điện được như vậy là vì những người lãnh đạo có cái “tâm” đối với đất nước quê hương, đối với đồng bào của họ.<br /><br />
Biết đến bao giờ thì nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam mới mở mắt ra đây?</p><br />
<p>Phi Vũ<br /><br />
11/11/12
Advertisements

November 11, 2012 - Posted by | Quan điểm

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: