Phi Vũ 3

Thương nhớ lắm quê hương vời vợi

Lòng tự trọng.

Lúc nhỏ đi học, thầy giáo có cho tôi học bài văn của ông Nguyễn Bá Học
về lòng tự trọng mà tôi vẫn còn nhớ mãi đến bây giờ.
Ông Nguyễn Bá Học nói: “Người có chí khí tài lực hơn người, không
nương tựa ai, không nhờ cậy ai, tự mình mình đi,tự mình mình lại, tự
mình quý mình, ai yêu không mừng, ai ghét không giận thì là người biết
tự trọng. Còn tài chẳng hơn ai, đức chẳng hơn ai, con mắt sáng bằng
hạt đậu, trí khôn nông như đọi đèn cũng bắt bực làm cao, khinh thế
ngạo vật thì không gọi là người tự trọng”.
Nhìn sang thế giới, các vị nguyên thủ quốc gia ở các nước dân chủ
phương Tây, dẫu chỉ bị một lỗi lầm nhỏ họ cũng đều từ chức cả để giữ
danh dự cho mình và không làm thiệt hại cho đất nước và nhân dân. Như
vậy, đây là những vị có lòng tự trọng cao, rất đáng để chúng ta khâm
phục và ngưỡng mộ.
Còn ở nước ta,người đứng đầu nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam bị những
lỗi lầm làm thiệt hại to lớn đến đất nước chỉ xin lỗi là xong, sau đó
lại tiếp tục đi từ lầm lỗi này đến lầm lỗi khác. Có vị đại biểu quốc
hội chất vấn đòi phải từ chức thì lại cố cãi chày cãi cối để vẫn ở lại
và giữ khư khư chiếc ghế của mình. Vậy thì chắc “ngài” ta không có
lòng tự trọng như những nhà lãnh đạo phương Tây, hay là bỏ quên lòng
tự trọng đâu đó ở trên rừng chăng?
Nghĩ thấy mà ngán ngẩm !

Phi Vũ
11/15/12

 

Advertisements

November 15, 2012 - Posted by | Bình luận

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: