Phi Vũ 3

Thương nhớ lắm quê hương vời vợi

Phối giống.

Trên đời này, nếu hai sinh vật cùng giống phối giống với nhau thì sẽ
sinh ra một hay nhiều sinh vật cùng giống. Ví dụ người phối giống với
người , bất kể là da đen, da trắng, da vàng, da đỏ thì sẽ sinh ra
người chứ không thể sinh ra một sinh vật khác, cho dù người khác màu
da với nhau. Nếu hai con bò phối giống thì sẽ sinh ra bò ,nếu hai con
trâu phối giống thì sẽ sinh ra hai con trâu. Khi người ta đem con ngựa
phối giống với một con lừa thì sẽ sinh ra con la. Đây là một trường
hợp đặc biệt duy nhất mà con người có thể biết được. Còn nếu con chằng
hiu mà đem phối giống với một con rận thì chắc chắn sẽ sinh ra một
giống quái thai. Còn nếu vượn người phối giống với nhau và nhồi nhét
thêm vào một chủ nghĩa không tưởng thì sẽ sinh ra một đám người tàn
phá giang sơn, gây nguy hại cho nhân loại.

Phi Vũ
11/16/12

Advertisements

November 16, 2012 - Posted by | Phiếm luận

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: