Phi Vũ 3

Thương nhớ lắm quê hương vời vợi

Hình như ở xứ tui

Hình như ở xứ tui
Ghế mấy ngài lãnh đạo
Đều đã được gắn chặt

Bằng đinh ốc bù lon

Nên dẫu có sai phạm
Tội dẫu có tày trời
Cũng đều nại lý do
Hy sinh vì đất nước

Dẫu dân có ta thán
Bảo đòi phải cút đi
Này anh nè hượm đã
Tui cần phải hy sinh
Làm thêm ít nhiệm Kỳ
Lỡ mai này có mất
Con cháu khỏi lo âu

Phi Vũ
11/18/12

Advertisements

November 18, 2012 - Posted by | Thơ Phi Vũ

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: