Phi Vũ 3

Thương nhớ lắm quê hương vời vợi

Lại giở trò cũ

Lần này, gã lại chơi một trò  bẩn cũ rích, một trò lếu láo. Gã lại cắt cáp tàu thăm dò dầu khí của hắn. Nhớ năm ngoái, gã cắt cáp tàu thăm dò dầu khí, người dân trong nước tức giận đã tổ chức biểu tình nhưng hắn đã đàn áp, bắt bớ, đánh đập, bắt nhốt, bắt bỏ tù những người biểu tình. Phong trào biểu tình chống giặc cướp nước đang dâng cao thì bị dẹp tan. Lần này gã cũng chơi lại trò khốn nạn cũ rích. Hắn cũng giở lại những lời phản đối cũ rích. Chỉ đau lòng cho 90 triệu người dân trong nước và hải ngoại chỉ biết nghiến răng căm tức giặc, chỉ biết trợn mắt nhìn lũ bán nước đang  làm sỉ nhục tiền nhân. Suốt chiều dài lịch sử 5000 năm dựng nước và giữ nước, đất nước chưa bao giờ phải lâm vào một tình huống éo le và đau lòng như bây giờ. Một  bè lũ bán nước khốn nạn và đốn mạt!

Gã là một tên có bản chất tham lam từ xưa đến nay. Ngày xưa cha ông ta đã khéo léo, khôn ngoan, uyển chuyển trong vấn đề đối ngoại mà đất nước vẫn vững vàng, chưa bị một điều gì làm sứt mẻ một chút đất đai. Lần nà, hắn tự đứng ra cầm quyền đất nước, đã có những hành vi bán nước cho giặc. Hèn với giặc, ác với dân, bản chất của một tên ngu muội đặt quyền lợi đảng phái lên trên quyền lợi Tổ Quốc, trước sau gì cũng bị lịch sử đào thải, bị nhân dân đạp đổ. Trong lich sử Việt Nam và thế giới, chẳng có chế độ nào có thể tồn tại vĩnh cửu cả. Hãy nhớ lấy điều này!

 

Phi Vũ

12/03/12

 

 

Advertisements

December 3, 2012 - Posted by | Quan điểm

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: