Phi Vũ 3

Thương nhớ lắm quê hương vời vợi

Quân đốn mạt

Vậy là hai cuộc biểu tình dự tính sẽ diễn ra tại Hà Nội và Sài Gòn đã bị hắn đàn áp chận đứng trong vòng không đầy 30 phút. Cuộc biểu tình tại Hà Nội do những người yêu nước như cụ bà Lê Hiền Đức, những nhân sĩ trí thức cũng như những blogger đang sinh sống ở Hà Nội đứng ra tổ chức. Chúng cũng dùng những biện pháp đàn áp cũ cũng như luận điệu cũ rích: “Đã có đảng và nhà nước lo” . Vẫn có một số biểu tình viên bị bắt và bị câu lưu. Cuộc biểu tình tại Hà Nội cũng nhanh chóng bị chúng giải tán.

Còn ở Sài Gòn, cuộc biểu tình do một số nhân sĩ trí thức phát động, trong đó có những “vua biểu tình” như Huỳnh Tấn Mẫm, Lê Hiếu Đằng …  cũng bị mau chóng đàn áp và giải tán. Còn nhớ, trước năm 1975, Huỳnh Tấn Mẫm và Lê Hiếu Đằng là những “vua biểu tình”, là những tên “ăn cơm quốc gia, thờ ma Cộng Sản” đã phá nát hậu phương, phá hoại ổn định trật tự ở miền Nam để Cộng Sản có thể dễ dàng đánh phá và chiếm đóng miền Nam, Cộng Sản hóa toàn bộ đất nước từ Bắc đến Nam. Những tưởng rằng mình là “công thần” của chế độ, Huỳng Tấn Mẫm, Lê Hiếu Đằng đã cùng một số người khác gởi thơ kêu gọi biểu tình chống Trung Cộng, nhưng chúng cũng đâu có chấp nhận. Mặc dầu không bị đàn áp dữ dội như tại Hà Nội, nhưng cuộc biểu tình diễn ra không lâu lắm và bị giải tàn. Tưởng rằng các người tranh đấu để thay đổi một chế độ tốt đẹp hơn hóa ra lại đem về một chế độ thối nát, một đảng độc tài, độc tôn và đã bán đứng Tổ Quốc cho giặc Tàu. Tội của các người là tội “trời không dung, đất không tha”, sau này chết đi làm sao có thể nhìn mặt tổ tiên, tiền nhân.

Cả một đám quân đốn mạt!

Phi Vũ

12/10/12

Advertisements

December 10, 2012 - Posted by | Quan điểm

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: