Phi Vũ 3

Thương nhớ lắm quê hương vời vợi

Bổn cũ soạn lại.

Cách đây mấy năm, blogger Điếu Cày đã cùng một số bạn hữu thành lập Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do. Ông cũng là người đi tiên phong trong việc biểu tình chống lại bọn Trung Cộng đã ngang nhiên trắng trợn thao túng ở biển Đông, muốn biến biển Đông thành ao nhà của chúng và đã nhũng nhiễu, bắt bớ, giam cầm, đánh đập ngư dân Việt Nam đánh bắt cá ở đây.Việc làm của ông như là cái gai nhọn chọc vào mắt bè lũ bán nước Cộng Sản Việt Nam. Chúng đã bắt giam giữ ông với tội danh trốn thuế mặc dù ông đã đóng thuế đầy đủ. Đến ngày mãn hạn tù, chúng tiếp tục giam giữ ông mãi cho đến ngày nay mặc cho có sự phản đối từ gia đình, từ những nhà tranh đấu dân chủ trong nước kể cả những người nước ngoài đòi nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam phải lập tức thả ông ra.

 

Cách đây mấy hôm, chúng cũng giở lại chiêu này với luật sư Lê Quốc Quân. Chúng cũng bắt giam vị luật sư này với tội danh trốn thuế. Cũng bổn cũ soạn lại như đối với blogger Điếu Cày. Tình hình luật sư Lê Quốc Quân hiện tại không biết sẽ như thế nào trong tương lai.

 

Một nhà cầm quyền muốn được gọi là chính quyền trước hết là phải do dân bầu ra và phải phục vụ cho dân trước hết. Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam hiện nay không do dân bầu ra và chỉ phục vụ cho nhóm lợi ích của chúng. Như vậy chúng không thể gọi là chính quyền mà phải gọi cho chính xác là ngụy quyền Cộng Sản Việt Nam.

 

Chúng đã lấy tiền nhân dân đóng thuế để phục vụ cho cả một tập đoàn bán nước, làm giàu trên thân xác của nhân dân, mặc cho hiện tại biết bao nhiêu người dân cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, cuộc sống cơ hàn. Nếu cả 90 triệu người dân Việt Nam đừng ai đóng thuế cả thì chúng sẽ không đủ nhà tù để nhốt hết cả 90 triệu người và chúng cũng không có tiền để cung cấp cho cả một bộ máy chuyên môn đàn áp và nhũng nhiễu những người dân đen.

 

Cả một lũ khốn nạn hèn mạt vô liêm sỉ !

 

Phi Vũ

12/28/12

 

Advertisements

December 28, 2012 - Posted by | Quan điểm

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: