Phi Vũ 3

Thương nhớ lắm quê hương vời vợi

Áo em

Áo em tím cả khung trời

Em như trái mộng cho đời mộng mơ

Rừng thu thả một bài thơ

Tím tim tím biếc như tơ trời chiều …

 

Phi Vũ

12/30/12

Advertisements

December 31, 2012 - Posted by | Thơ Phi Vũ

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: