Phi Vũ 3

Thương nhớ lắm quê hương vời vợi

Hoa dân chủ.

Mấy hôm nay, đọc bài của những blog trong nước, người ta nói rất nhiều đến việc nữ nghệ sĩ Kim Chi từ chối bằng khen của “ngài” thủ tướng, thiết tưởng tôi cũng không cần nhắc lại làm gì bởi lẽ nói tới nó lui hoài cũng nhàm, mà có nói cũng chẳng ăn thua gì cả vì nói cũng như là”nước đổ đầu vịt”. Tôi cũng đã từng nói tay thủ tướng trời ơi này bộ phận liêm sỉ và xấu hổ đã bị tê liệt rồi cho nên có nói thì cũng chẳng ăn thua gì cả. Thủ tướng như là người đứng đầu nhà nước của một quốc gia. Nhìn sang những quốc gia lân bang, người dân nước họ chí ít cũng có lòng kính trọng người đứng đầu chính phủ của mình. Chỉ có ở nước Việt Nam, người dân chê bai đủ điều nhưng vẫn làm mặt lì, thật là không còn gì để mà nói nữa.

 

Có người cho rằng bản hiến pháp hiện tại của nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam không bằng bản hiến pháp năm 1946. Điều này là điều dĩ nhiên.Trở lại vào thời kỳ cuộc Cách Mạng Tháng Tám năm 1945, đây là cuộc cách mạng toàn dân bao gồm nhiều đảng phái chính trị cũng như nhiều tầng lớp nhân dân khác nhau làm nên cuộc cách mạng. Do đó, bản hiến pháp năm 1946 là sự đúc kết tinh hoa của nhiều người tài giỏi của đất nước viết ra cho nên bản hiến pháp này mang tính dân chủ cao. Chỉ đến khi Hồ Chí Minh thanh toán những đảng phái khác để đảng Cộng Sản Việt Nam độc quyền lãnh đạo đất nước thì chúng mới đẻ thêm ra điều 4 hiến pháp. Chính điều 4 này đã bộc lộ tính phản động của nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam. Cho nên chúng đã từng tuyên bố: “Bỏ điều 4 hiến pháp là tự sát.

 

Thật tế mà nói, lịch sử luôn luôn đi tới. Chắc chắn rồi phong trào dân chủ Việt Nam sẽ trổi dậy, bất chấp điều 4 phản động này. Và dĩ nhiên là nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam sẽ không  bao giờ tự ý gạch bỏ nó mà phải có sự đấu tranh bền bỉ của các nhà dân chủ trong nước. Con đường dân chủ hóa đất nước sẽ còn nhiều gian nan nhưng chắc chắn là hoa dân chủ sẽ nở rộ, Việt Nam sẽ trổi dậy và phú cường sánh vai các nước khác trong khu vực.

 

Phi Vũ

01/10/13

Advertisements

January 10, 2013 - Posted by | Uncategorized

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: