Phi Vũ 3

Thương nhớ lắm quê hương vời vợi

Khiếp nhược

Lịch sử Việt Nam chưa bao giờ khuất phục

Trước kẻ thù phương Bắc hung hăng

Dẫu một nghìn năm đô hộ bạo tàn

Tổ tiên Đại Việt đã bao phen vùng dậy

 

Hai Bà Trưng dẫu là thân nhi nữ

Đã phất cao cờ khởi nghĩa chống Hán gian

Dòng Hát Giang mãi lưu tiếng đời đời

Làm rạng danh nữ nhi nước Việt

 

Đời nhà Ngô có Bà họ Triệu

Đã cùng anh nổi dậy chống quân Ngô

Dẫu thất bại nhưng danh lưu hậu thế

Cũng là trang cân quắc anh tài

 

Cho đến khi trong thời tự chủ

Đinh Lê Lý Trần cũng lắm nguy nan

Lũ giặc vẫn không từ tham vọng

Cũng mấy phen xâm chiếm cõi bờ

 

Lý Thường Kiệt làm Tống gian khiếp sợ

Hưng Đạo Vương đánh tan tác Nguyên Mông

Lê Lợi vùng lên đuổi lũ cuồng Minh

Quang Trung đại phá lũ Mãn Thanh khiếp vía

 

Tự hào thay tổ tiên Đại Việt

Luôn Anh hùng trong chống giặc ngoại xâm

Sao đời nay lũ Việt Cộng ươn hèn

Lại khiếp nhược sợ run quân giặc Bắc

 

Phi Vũ

1/12/13

Advertisements

January 13, 2013 - Posted by | Thơ Phi Vũ

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: