Phi Vũ 3

Thương nhớ lắm quê hương vời vợi

Giương đông kích tây.

 

Mấy hôm nay, giới truyền thông của Trung Cộng loan tin rầm rộ là chúng chuẩn bị để tấn công và cướp Shenkaku, vùng quần đảo đang tranh chấp với Trung Cộng. Tôi nghĩ là chúng đang giương đông kích tây, mục tiêu không phải là Shenkaku mà là vùng quần đảo Trường Sa.

 

Lý do để tôi đưa lên nhận định này là sau năm 1945, khi Nhật Bản đầu hàng vô điều kiện vì bị 2 quả bom ở Hiroshima và Nagasaki thì giữa Hoa Kỳ và Nhật bản có một hiệp ước:  Hoa Kỳ có bổn phận phải bảo vệ Nhật trong trường hợp nước này bị nước khác tấn công. Và hiệp ước này vẫn còn nguyên giá trị mãi cho đến hôm nay. Do đó, sẽ không bao giờ có chuyện Trung Cộng tấn công để chiếm Shenkaku vì vẫn còn e dè Hoa Kỳ. Vậy thì mục tiêu còn lại chỉ là quần đảo Trường Sa mà thôi.

 

Có một câu chuyện về lịch sử của Tàu Chệt xin kể ra đây. Số là khi nhà Tần cai trị bên Tàu vô cùng tàn ác. Lưu Bang và Hạng Võ nổi lên chống lại. Cả hai người cùng nhau hợp tác và dứt điểm được nhà Tần. Sau khi thành công, Hạng Võ muốn chiếm cả Trung Nguyên và đã đưa Lưu Bang vào trấn nhiệm Hán Trung, một vùng rừng núi phía Tây của nước Tàu.

 

Lưu Bang cùng quân lính rời Trung Nguyên để vào Hán Trung. Đưa tiễn là Trương Lương, một mưu sĩ nổi tiếng người nước Hàn. Khi gần đến Hán Trung, Trương Lương chào từ biệt và hứa sẽ tìm cho Lưu Bang một người Đại Tướng quân đủ sức có thể giúp Lưu Bang khôi phục Trung Nguyên. Sau khi chia tay Lưu Bang, Trương Lương đã nổi lửa để đốt Sạn Đạo. Sạn Đạo là con đường bằng gỗ nối Hán Trung và Trung Nguyên. Nhìn lửa cháy ngút trời, quân lính của Lưu Bang chưởi rủa Trương Lương thậm tệ rầng đã đốt Sạn Đạo, cắt đứt đường về Trung Nguyên của họ. Thế nhưng, ngoài Sạn Đạo, Trương Lương còn biết một con đường bí mật khác có thể ra  Trung Nguyên.

 

Sau này, Trương Lương đã tìm ra được Hàn Tín, đang giữ chức Chấp Kích Lang là chức người hầu ngựa của Hạng Võ. Nhân một hôm đến nhà Hạng Yên là chú của Hạng Võ, ngồi ở thư phòng tình cờ ông đọc một bài sớ tấu kế sách giữ nước của một người tên là Hàn Tín. Ông giật mình, nếu Hạng Võ dùng những kế sách này thì Lưu Bang muôn đời sẽ ở Hán trung mà không bao giờ ra Trung Nguyên được. Ông hỏi Hạng Yên và tìm ra được Hàn Tín, chiêu dụ Hàn Tín vào Hán Trung để giúp Lưu Bang. Khi Hàn Tín lên đường, ông đã đưa bản đồ bí mật  con đường từ Hán Trung ra Trung Nguyên cho Hàn Tín.

 

Vào đến Hán Trung, Hàn Tín được Lưu Bang phong làm Phá Sở Nguyên Soái Đại Tướng Quân. Sau khi tập luyện quân lính một thời gian, Hàn Tín sai Phàn Khoái đem một số quân lính già yếu ra sửa Sạn Đạo như là chuẩn bị để ra Trung Nguyên. Hạng Võ bây giờ đang say đắm sắc đẹp của nàng Ngu Cơ, nghe vậy cười lớn vì muốn tu sửa con đường Sạn Đạo thì phải mất rất nhiều thời gian. Không ngờ Hàn Tín dẫn quân theo ngả Trần Thương và đánh hạ được thành, mở đường cho đại quân của Lưu Bang theo sau.  Từ trận chiến này đã mở đường cho việc Lưu Bang dứt Hạng Võ và lập nên triều đại nhà Hán. Đây là kế sách mà sử Tàu gọi là: “Minh tu Sạn Đạo, ám độ Trần Thương”.

 

Cho nên việc Trung Cộng chuẩn bị như là tấn công Shenkaku làm tôi nghì đến câu chuyện này. Lúc này, nhà cầm quyền Việt Nam cần phải cẩn thận, không khéo chúng sẽ tấn công những đảo còn lại của Trường Sa thì trở tay không kịp.

 

Lo lắng làm sao!

 

Phi Vũ

01/16/13

Advertisements

January 16, 2013 - Posted by | Quan điểm

1 Comment »

  1. đã bán cho trung cộng rồi vàng dã vào túi của bon tay sai cs VN còn gì mà lo lắng .chẳng qua chỉ nói lấy lệ để trấn an dân .toàn dân chờ ngày bắc thuộc….

    Comment by bogia | January 16, 2013 | Reply


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: