Phi Vũ 3

Thương nhớ lắm quê hương vời vợi

Điều 4 hiến pháp.

Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh mới đây đã có phát biểu rằng không cần ghi điều 4 vào hiến pháp hiện tại ở Việt Nam. Rõ ràng đây là nguyện vọng của toàn thể mọi người dân Việt nhưng điều 4 này lại chính là quyền lợi sinh tử của đảng Cộng Sản Việt Nam. Cho nên đã có một cán bộ cao cấp của đảng Cộng Sản đã hùng hồn tuyên bố: “Bỏ điều 4 là tự sát”.

 

Trở lại vào thời Cách Mạng Tháng Tám năm 1945, sở dĩ cuộc cách mạng thành công rực rỡ cũng chính là nhờ sự đóng góp của mọi tầng lớp nhân dân Việt Nam, của mọi đảng phái hoạt động hợp pháp cũng như bí mật trong thời đất nước còn bị thực dân Pháp đô hộ. Lúc đó đất nước đâu có điều 4 ở trong hiến pháp. Và bản hiến pháp năm 1946 cũng là kết tinh trí tuệ của mọi giới trí thức Việt Nam đủ mọi đảng phái, đủ mọi tầng lớp nhân dân. Do đó bản hiến pháp năm 1946 là bản hiến pháp gốc mang đầy đủ tính dân chủ cũng như tôn trọng mọi quyền tự do căn bản của người dân. Chỉ đến khi Hồ Chí Minh loại dần và thanh toán dần dần các đảng phái khác cũng như mọi tầng lớp nhân dân để cho đảng Cộng Sản Việt Nam độc quyền lãnh đạo đất nước thì mới sinh ra điều 4 này mà cũng là điều kiện sinh tử để đảng Cộng Sản sống còn. Cho nên nói gì thì nói đảng Cộng Sản khó có thể tự ý bỏ điều 4 này ra khỏi hiến pháp. Cần phải có sự đấu tranh mạnh mẽ của giới trí thức cũng như những người đảng viên yêu chuộng công lý và lẽ phải thì mới có cơ may thành công.

 

Mong rằng những người đảng viên đảng Cộng Sản có lương tri hãy hợp lực cùng nhau đấu tranh mạnh mẽ hơn để điều 4 này bị loại ra khỏi bản hiến pháp. Có như vậy thì người dân Việt mới có cơ may được hưởng những quyền tự do cơ bản của con người đã được Liên Hợp Quốc công nhận mà Việt Nam là một thành viên của tổ chức quốc tế này.

 

Phi Vũ

01/23/13

Advertisements

January 23, 2013 - Posted by | Quan điểm

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: