Phi Vũ 3

Thương nhớ lắm quê hương vời vợi

Táo quân bị đuổi

Tui là Táo Việt

Nhảy lên … I pad

Ngấp nghé cung đình

Định bước chân vô

Thiên Lôi cầm búa

Quát bảo : “Dừng ngay!”

Mầy quân ăn hại

Cấm gặp Cửu Trùng

-Tui tội tình chi

Năm qua khổ quá

Chúng ăn cướp đất

Của đám nông dân

Họ mất vườn nhà

Nên tui bị đói

Họ cũng đói meo

Dân oan tràn khắp

Hãy nhìn mặt tui

Ốm o gầy mòn

Hãy cho tui gặp

Ngọc Hoàng chút thôi

Để xin chút cơm

Kẻo tui đói quá

-Thằng này quá láo

Mày mà đói à

Đi bằng I pad

Là sướng lắm rồi

Hãy nói cho mau

Việt Cộng cho mầy

Bao nhiêu bỏ túi

-Dạ thưa … chút đỉnh

Chúng ăn nhiều hơn

Dân oan đầy đường

Tràn lan khắp chốn

Người dân yêu nước

Đứng lên biểu tình

Chúng đánh tùm lum

Bỏ tù vô kể

-Sao mầy không báo

Cứ để lần khân

Ngọc Hoàng giận lắm

Cấm cửa nhà mầy

Hãy cút mau đi

Coi chừng ăn búa…

Táo ta lủi thủi

Lủi vội về trần

Nước mắt lưng tròng

Phen này … chắc khổ!

 

Phi Vũ

Ngày đưa ông Táo về trời

 

 

 

Advertisements

February 3, 2013 - Posted by | Sớ Táo Quân

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: