Phi Vũ 3

Thương nhớ lắm quê hương vời vợi

Chúc xuân

 

Năm nay xuân đến dịu dàng

Trời se se lạnh lan man nhớ người

Trời  xuân vương kín khung trời

Tay  nâng ly rượu thay lời…chúc xuân…

 

Phi Vũ

02/10/13

Advertisements

February 10, 2013 - Posted by | Thơ Phi Vũ

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: