Phi Vũ 3

Thương nhớ lắm quê hương vời vợi

Lẩn thẩn.

Bóng đêm phủ màn đêm
Trời sáng soi ánh sáng
Người buồn dạ cũng buồn
Muốn vui chẳng thể vui… 
 
Phi Vũ
02/12/13

Advertisements

February 23, 2013 - Posted by | Thơ Phi Vũ

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: