Phi Vũ 3

Thương nhớ lắm quê hương vời vợi

Khắc khoải

Ta khắc khoải chờ em

Giữa đêm trường quạnh vắng

Không một dòng thư ngắn

Chẳng một mẩu nhắn tin

 

Ta chơi vơi lặn ngụp

Trong nỗi sầu xót xa

Giờ này em ở đâu?

Ô tim ta lạnh giá…

 

Phi Vũ

Ngày 22 tháng 3 năm 2013 

Advertisements

March 23, 2013 - Posted by | Thơ Phi Vũ

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: