Phi Vũ 3

Thương nhớ lắm quê hương vời vợi

Cuộc cách mạng đã nổ ra

Theo Mạ Non Facebook

Tin tức mới nhận được:TUYÊN CÁO SỐ 1
CỦA HÔI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁCH MẠNG
Thưa đồng bào trong và ngoài nước cùng với các chiến sĩ các lực lượng vũ trang trên toàn cả nước.

– Trước nguy cơ ngày càng gia tăng về viêc Tổ Quốc, Đất Nước của chúng ta sẽ trở thành một Quận, Huyện của Trung Quốc trong tương lai.
-Trước tình hình đen tối của Đất Nước gây ra bởi tham nhũng, mất đoàn kết, và khả năng yếu kém của những người đang điều hành Quốc Gia hiện nay.
-Trước cuộc sống lầm than cơ cực của đại bộ phận Nhân Dân lao động dưới sự chèn ép, bức hại của bạo quyền thông qua các công cụ tay sai.
Nhận thức được trách nhiệm của mình trước:

– Sự an nguy, tồn vong và phát triển của đất nước
-Công lao của tiền nhân đã đỗ biết bao xương máu để tạo dựng nên non sông gấm vóc tươi đẹp như ngày hôm nay
-Tương lai của chính mình và biết bao thế hệ con cháu trong tương lai

Chúng tôi một số Tướng Lãnh, Sĩ Quan, Hạ Sĩ Quan và Chiến Sĩ cùng với một số Nhân Sĩ, trí thức yêu nước đã thành lập HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁCH MẠNG, gọi tắt là HĐNDCMvà tiến hành đồng loạt trên nhiều nơi, khắp cả nước một cuộc BINH BIẾN để lật đổ chế độ hiện tại.
Cách Mạng đã hoàn toàn thành công, chúng tôi đã kiểm soát được gần như hầu hết các Tỉnh Thành Phố, Thị Xã trọng yếu trên toàn cả nước, tuy vẫn còn lại một vài ổ kháng cự lẻ tẻ tại một đôi nơi, nhưng sớm muộn gì chúng cũng sẽ bị tiêu diệt.
Hiện nay hai Ông Nguyễn Phú Trọng, nguyên TBT đảng CS Việt Nam và Nguyễn Sinh Hùng, Nguyên Chủ Tịch Quốc Hội, đang được đặt dưới sự kiểm soát của HĐND CM tại một nơi an toàn, nhân phẩm và tính mạng được tôn trọng và đảm bảo tuyệt đối.
Ông Trương Tấn Sang , nguyên Chủ Tịch nước đã có điện gởi đến HĐNDCM với nội dung:” Hoàn toàn ủng hộ đường lối, chủ trương của HĐNDCM và sẳn sàng nhận bất cứ nhiệm vụ nào được HĐNDCM giao phó”
Riêng Ô Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Thủ Tướng CP thì đã đào thoát, và khả năng vẫn còn ở trong nước. HĐNDCM kêu gọi Ô Nguyễn Tấn Dũng phải ý thức được hành động của mình, sớm ra trình diện để hưởng sự khoan hồng của HĐNDCM.
HĐNDCM cũng đã nhận được sự đồng tình , hổ trợ của hầu hết các Tư Lệnh Quân Khu, Quân Binh Chủng cũng như phần lớn thành viên trong CP, và các Tỉnh, Thành phố trên cả nước.
Vây nay HĐNDCM xin công bố rộng rãi cho Đồng Bào, Chiến Sĩ được biết, mọi tin tức. và diễn biến khác sẽ được nói rõ trong TUYÊN CÁO SỐ 02 , sẽ phát hành trong nay mai.
Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2013
T.M HĐNDCM
Trung Tướng PHÍ QUỐC TUẤN
Tư Lệnh Bộ Tư Lệnh Thủ Đô Hà Nội

Photo: Tin tức mới nhận được:</p>
<p>                               TUYÊN CÁO SỐ 1<br />
                       CỦA HÔI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁCH MẠNG<br />
Thưa đồng bào trong và ngoài nước cùng với các chiến sĩ các lực lượng vũ trang trên toàn cả nước.</p>
<p>- Trước nguy cơ ngày càng gia tăng về viêc Tổ Quốc, Đất Nước của chúng ta sẽ trở thành một Quận, Huyện của Trung Quốc trong tương lai.<br />
-Trước tình hình đen tối của Đất Nước gây ra bởi tham nhũng, mất đoàn kết, và khả năng yếu kém của những người đang điều hành Quốc Gia hiện nay.<br />
-Trước cuộc sống lầm than cơ cực của đại bộ phận Nhân Dân lao động dưới sự chèn ép, bức hại của bạo quyền thông qua các công cụ tay sai.<br />
Nhận thức được trách nhiệm của mình trước:</p>
<p>- Sự an nguy, tồn vong và phát triển của đất nước<br />
-Công lao của tiền nhân đã đỗ biết bao xương máu để tạo dựng nên non sông gấm vóc tươi đẹp như ngày hôm nay<br />
-Tương lai của chính mình và biết bao thế hệ con cháu trong tương lai</p>
<p>Chúng tôi một số Tướng Lãnh, Sĩ Quan, Hạ Sĩ Quan và Chiến Sĩ cùng với một số Nhân Sĩ, trí thức yêu nước đã thành lập HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁCH MẠNG, gọi tắt là HĐNDCMvà tiến hành đồng loạt trên nhiều nơi, khắp cả nước một cuộc BINH BIẾN để lật đổ chế độ hiện tại.<br />
 Cách Mạng đã hoàn toàn thành công, chúng tôi đã kiểm soát được gần như hầu hết các Tỉnh Thành Phố, Thị Xã trọng yếu trên toàn cả nước, tuy vẫn còn lại một vài ổ kháng cự lẻ tẻ tại một đôi nơi, nhưng sớm muộn gì chúng cũng sẽ bị tiêu diệt.<br />
Hiện nay hai Ông Nguyễn Phú Trọng, nguyên TBT đảng CS Việt Nam và Nguyễn Sinh Hùng, Nguyên Chủ Tịch Quốc Hội, đang được đặt dưới sự kiểm soát của HĐND CM tại một nơi an toàn, nhân phẩm và tính mạng được tôn trọng và đảm bảo tuyệt đối.<br />
Ông Trương Tấn Sang , nguyên Chủ Tịch nước đã có điện gởi đến HĐNDCM với nội dung:” Hoàn toàn ủng hộ đường lối, chủ trương của HĐNDCM và sẳn sàng nhận bất cứ nhiệm vụ nào được HĐNDCM giao phó”<br />
Riêng Ô Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Thủ Tướng CP thì đã đào thoát, và khả năng vẫn còn ở trong nước. HĐNDCM kêu gọi Ô Nguyễn Tấn Dũng phải ý thức được hành động của mình, sớm ra trình diện để hưởng sự khoan hồng của HĐNDCM.<br />
HĐNDCM cũng đã nhận được sự đồng tình , hổ trợ của hầu hết các Tư Lệnh Quân Khu, Quân Binh Chủng cũng như phần lớn thành viên trong CP, và các Tỉnh, Thành phố trên cả nước.<br />
Vây nay HĐNDCM xin công bố rộng rãi cho Đồng Bào, Chiến Sĩ được biết, mọi tin tức. và diễn biến khác sẽ được nói rõ trong TUYÊN CÁO SỐ 02 , sẽ phát hành trong nay mai.<br />
   Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2013<br />
   T.M HĐNDCM<br />
   Trung Tướng PHÍ QUỐC TUẤN<br />
   Tư Lệnh Bộ Tư Lệnh Thủ Đô Hà Nội
Advertisements

April 1, 2013 - Posted by | Thời sự Việt Nam

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: