Phi Vũ 3

Thương nhớ lắm quê hương vời vợi

Chính quyền, ngụy quyền và tà quyền

 

Nhà cầm quyền của một quốc gia chỉ được xem như là chính quyền nếu nhà cầm quyền ấy được người dân bầu một cách danh chính ngôn thuận. Nhìn sang các nước phương Tây như Hoa Kỳ, Pháp, Đức, Anh…sau khi nhiệm kỳ của người đứng đầu quốc gia sắp chấm dứt, chính quyền lại tổ chức bầu cử một cách tự do và công bằng với tất cả mọi người thuộc mọi đảng phái khác nhau có thể ra tranh cử, và quyết định ai là người đắc cử vẫn là lá phiếu của người dân. Đây là quyết định tối thượng, không có gì có thể đảo ngược được.

 

Nhìn về nước Việt Nam Cộng Hòa trước năm 1975, những người đứng đầu chính phủ và quốc hội là do người dân trực tiếp bầu lên từ lá phiếu của mình cho nên chúntg ta có thể gọi là chính quyền Việt Nam Cộng Hòa. Việc những người Cộng Sản gọi là ngụy quyền Sài Gòn là lối nói lộng ngôn ngu xuẩn của phường chăn trâu chăn bò, lối nói sai và không đúng sự thật.

 

Chính Cộng Sản Việt Nam độc tôn độc đảng, tự đẻ ra điều 4 hiến pháp để nắm quyền bính quốc gia. Chúng dùng tổ chức “Mặt trận tổ quốc” là một tổ chức ngoại vi của đảng Cộng Sản Việt Nam đưa người của chúng là những đảng viên Cộng sản ra ứng cử. Cho nên ta có thể gọi nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam là ngụy quyền Cộng Sản Việt Nam, gọi một cách chắc nịch mà chúng không thể nào dùng bất cứ một lý lẽ nào để mà có thể phản biện được.

 

Ngụy quyền Cộng Sản Việt nam đã dùng vũ lực của quân đội, công an và côn đồ để đi ăn cướp tài sản của nhân dân. Với những hành động đốn mạt này, chúng ta có thể gọi ngụy quyền Cộng sản Việt Nam là tà quyền Cộng Sản Việt Nam. Trên thế giới này ngoại trừ Việt Cộng, Trung Cộng và Bắc Hàn , chẳng có nhà cầm quyền nào làm những việc trái với đạo lý như vậy.

 

Cho nên nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam không bao giờ và không thể nào có thể gọi là chính quyền được, chỉ có thể gọi chúng là ngụy quyền Cộng sản Việt Nam hoặc Tà quyền Cộng Sản Việt Nam mà thôi.

 

 

Phi Vũ

Ngày 2 tháng 4 năm 2013 

Advertisements

April 3, 2013 - Posted by | Quan điểm

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: