Phi Vũ 3

Thương nhớ lắm quê hương vời vợi

Tiếng kêu của một oan hồn giữa trùng khơi.

Ta thấy lạnh lạnh từ trong thân xác
Đã thối rữa ra trong nước biển trùng khơi
Lạnh từ trong xương lạnh thấu cả linh hồn
Ta vất vưởng trong màn đêm u tịch

Ta trốn chạy một đám người quỷ ám
Làm tan hoang đất nước quê hương
Bao đau thương bao khổ nhục kinh hồn
Loài quỷ dữ luôn giơ nanh múa vuốt

Thân xác ta trong trùng khơi bão tố
Vẫn hướng về đất Việt đau thương
Nợ máu xương ta sẽ mãi kêu đòi
Để hồn ta an vui nơi chín suối…

Phi Vũ

Advertisements

April 27, 2013 - Posted by | Thơ Phi Vũ

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: