Phi Vũ 3

Thương nhớ lắm quê hương vời vợi

Nhân quả.

Mạnh Tử, một học trò của Khổng Tử đã có nói: “Ý dân là ý trời”. Người xưa cũng có nói: “Dân là gốc, là rường cột của quốc gia”. Nhìn vào những người Cộng Sản đang cai trị dân trên đất nước Việt Nam, chúng đã làm mất lòng dân quá nhiều. Chúng đã dùng những hình thức man rợ để cai trị dân, không biết thu phục nhân tâm. Những bài học từ lịch sử về những nhà vua như Lê Long Đĩnh làm mất lòng dân đã đón nhận những hậu quả như thế nào. Chắc những người Cộng Sản Việt Nam hiện nay mù tịt và dốt về lịch sử Việt Nam nên không biết rõ về những bài học lịch sử này.

 

Một nhà cầm quyền biết lấy đức để trị dân, biết thu phục nhân tâm thì đất nước sẽ vững mạnh, sẽ có thể tổng hợp được sức dân để làm nên những việc thần kỳ và khi có họa ngoại xâm thì người dân sẽ tự động đứng lên để cứu nguy sơn hà xã tắc.

 

Một nhà cầm quyền cai trị dân bằng bạo lực thì nhân tâm sẽ ly tán, người dân sẽ không còn tin tưởng vào những người lãnh đạo. Đây là nguồn cơn của sự mất nước và họa diệt vong.

 

Cộng Sản Việt Nam hiện nay chuyên dùng bạo lực để trấn áp người dân, ăn cướp tài sản, nhà cửa ruộng vườn của người dân, tiếng ta thán của dân ngập cả đất trời, hèn với giặc, ác với dân, trước sau gì cũng sẽ đón nhận những hậu quả khôn lường. Gieo nhân gì thì sẽ gặt quả đó, luật nhân quả rành rành, hãy nhớ cho kỹ để mà dừng chân không khéo thì sẽ quá muộn và có hối cũng không kịp.

 

Phi Vũ

Ngày 2 tháng 5 năm 2013

Advertisements

May 3, 2013 - Posted by | Vấn đề của chúng ta

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: