Phi Vũ 3

Thương nhớ lắm quê hương vời vợi

Lịch sử Việt Nam muôn đời nguyền rủa.

Nguyễn Phương Uyên, Đinh Nguyên Kha
Các cháu là những người yêu nước 
Cả dân tộc Việt nam xót lòng
Dõi theo từng bước chân các cháu
Giữa phiên tòa man rợ
Các cháu hãy ngẩng cao đầu
Chúng đang chà đạp những tấm gương sáng ngời
Những người trẻ yêu nước kiên trung
Chống lại giặc thù truyền kiếp
Dân tộc Việt Nam tự hào
Khi có những con dân nối tiếp truyền thống Bà Trưng, đức Trần Hưng Đạo
Đất nước Việt Nam không dễ gì bị diệt vong
Chúng dẫu có mở bao nhiêu phiên tòa
Chính những phiên tòa này đã làm rõ bộ mặt
Của quân buôn dân bán nước
Lịch sử Việt Nam sẽ muôn đời
Nguyền rủa bè lũ tà quyền Cộng Sản Việt Nam

Phi Vũ

Advertisements

May 16, 2013 - Posted by | Thơ Phi Vũ

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: