Phi Vũ 3

Thương nhớ lắm quê hương vời vợi

Nhân mùa Đản Sinh.

Mùa này là mùa Phật Đản, mùa kỷ niệm ngày sinh của Đức Phật Bồ Tát. Nhân mùa Phật Đản xin tản mạn đôi dòng.

 

Ngày Thái Tử Tất Đạt Đa rời bỏ ngai vàng, rời bỏ cung điện nguy nga, rời bỏ vợ đẹp con thơ để đi tìm đường cứu độ cho chúng sinh thì cũng là lúc Ngài cảm thấy thương những sanh linh bị đói rét, tật bệnh, đau yếu và khổ nạn. Ngài muốn đi tìm chân lý để cứu rỗi chúng sinh đang lâm vào những hoàn cảnh ngặt nghèo. Chịu đựng đói khát, cám dỗ từ ma quỷ, cuối cùng rồi Ngài cũng tìm ra đạo pháp nhiệm mầu. Ngài cũng chỉ tự nhận mình là người bình thường nhưng nếu có căn tu thì ai cũng có thể giác ngộ và có thể trở thành Phật. Ngài vẽ nên chín mười phương chư Phật, giúp con người thoát ra những cám dỗ dung tục bình thường để có thể đạt đến chân thiện mỹ. Phật là ở trong tâm của mỗi con người chúng ta chứ cũng chẳng ở đâu xa. “Ác lai ác báo” như một bài học về làm điều lành tránh xa điều dữ.

 

Cách đây không lâu, xem trên một trang web nói về một ngôi chùa tại tỉnh Bình Dương đã “thờ” Hồ Chí Minh ngang hàng với Đức Phật. Thật là một sự phỉ báng khi đặt một tên mà bàn tay nhuốm máu biết bao người vô tội ngang hàng với Đức Bồ Tát. Không biết rằng trong lòng những người làm điều xằng bậy như thế này nghĩ như thế nào?

 

Nhân mùa Phật Đản, có đôi điều nhắn nhủ cùng với những người Cộng Sản đang cai trị trên đất nước Việt Nam. Đức Phật có dạy: ‘Quay đầu lại là bờ”, câu nói tuy đơn giản mà thâm trầm chứa đựng bao nhiêu bài học. Quay đầu về với nẻo phải, về với dân tộc, đặt vận mệnh của Tổ Quốc, của dân tộc lên trên quyền lợi của đảng tức là đã thực hiện được lời của Đức Thế Âm Bồ Tát dạy rồi đó.

 

Phi Vũ

Ngày 24 tháng 5 năm 2013

 

Advertisements

May 24, 2013 - Posted by | Vấn đề của chúng ta

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: