Phi Vũ 3

Thương nhớ lắm quê hương vời vợi

Ánh trăng

Ánh trăng xuyên cửa
Chiếu xuống bên giường
Hôn trăng một miếng
Người là nàng thơ

Phi Vũ

May 26, 2013 - Posted by | Thơ Phi Vũ

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: