Phi Vũ 3

Thương nhớ lắm quê hương vời vợi

Memorial Day.

Hôm nay là Memorial Day, ngày lễ Chiến Sĩ Trận Vong Hoa Kỳ. Nhân đây, kính xin tri ân các chiến sĩ quân lực Hoa Kỳ, các chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã xả thân nơi tuyến đầu Tổ Quốc, chống lại Cộng Sản để đồng bào miền Nam Việt Nam được hưởng tự do và dân chủ trong ngót 21 năm dưới chính thể Việt Nam Cộng Hòa.

 

Có thể nói tất cả mọi người dân của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa trước năm 1975, hàng ngày được hít thở không khí tự do, được hưởng mọi quyền công dân cơ bản nhất của con người, được sống trong một chế độ dân chủ thì chẳng ai nghĩ đến và quý trọng những gì  mà mình đã được hưởng. Cho nên, trong lúc những người lính Việt Nam Cộng Hòa đang đối diện với cái chết để chống trả lại bè lũ Cộng Sản xâm lược theo lệnh của tên cán bộ Cộng Sản Quốc Tế Hồ Chí Minh, thì ở hậu phương đã có những thành phần “ăn cơm quốc gia, thờ ma Cộng Sản” đâm sau lưng chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa. Chúng nó là ai? Là những tên Cộng Sản đội lốt thầy tu như Thích Trí Quang, Thích Đôn Hậu, là những tên như linh mục Chân Tín, là những tên dân biểu như Hồ Ngọc Nhuận, là những tên nhà báo như Lý Quý Chung, là những tên sinh viên ngày đêm xúi giục sinh viên tranh đấu biểu tình như Huỳnh Tấn Mẫm, Lê Hiếu Đằng.  Bây giờ thì những tên sinh viên”già” này chỉ biết “đề nghị” Cộng Sản Việt Nam “cho phép” chúng biểu tình chống Trung Cộng, Cộng Sản Việt Nam “không cho” thì chúng cũng im hơi lặng tiếng, không dám “hó hé” một lời. Chưa có bao giờ trong lịch sử Việt Nam có một giai đoạn bi thương như dưới thời Việt Nam Cộng Hòa  mà những người lính Việt Nam Cộng Hòa phải chịu đựng những thiệt thòi chua xót như trong giai đoạn này.  Sau này, khi toàn thể miền Nam bị hoàn toàn mất vào tay bè lũ Cộng Sản thì người ta mới thấy quý, mới thấy tiếc những sự tự do dân chủ mà họ đã được hưởng thì cũng đã quá muộn màng.

 

Hôm nay, nhân ngày Chiến Sĩ Trận Vong Hoa Kỳ, kính xin tri ân 58 nghìn quân nhân Hoa Kỳ đã hy sinh cho tự do của miền Nam Việt Nam, những chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh hoặc mất một phần thân thể , những người đã chịu sự đọa đày rùng rợn trong những nhà tù Cộng Sản, những người thương phế binh vẫn còn phải lê la kiếm sống trên khắp các nẻo đường của quê hương Việt Nam. Các vị mãi mãi là những vị anh hùng đã chịu đựng những vất vả, đối diện với cái chết để chống lại quân thù Cộng Sản trong âm mưu nhuộm đỏ miền Nam Việt Nam để tiến tới “thế giới đại đồng” như mơ ước của tên cán bộ Cộng Sản Quốc Tế Hồ Chí Minh.

 

Xin thành kính tri ân.

 

Phi Vũ.

Ngày 27 trháng 5 năm 2013 

Advertisements

May 27, 2013 - Posted by | Vấn đề của chúng ta

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: