Phi Vũ 3

Thương nhớ lắm quê hương vời vợi

Sẽ có ngày

Ta nghe tiếng côn trùng rên rỉ
Từ bãi tha ma trong nấm mồ quạnh hiu
Từ nghĩa trang quân đội Biên Hòa
Tiếng than khóc như kim đâm xé ruột

Bao tử sĩ đã vị quốc vong thân
Bso nấm mồ không người thăm viếng
Hoa cỏ dại mọc phủ tràn trên mộ
Xót thương thay bao chiến sĩ vô danh

Sẽ có một ngày trùng hưng nghĩa trang
Sẽ là ngày quê hương lật trang lịch sử
Sẽ là ngày cờ vàng tung bay phất phới
Giữa Sài Gòn thủ đô nước Việt yêu thương…

Phi Vũ

Photo: Sẽ có ngày

Ta nghe tiếng côn trùng rên rỉ
Từ bãi tha ma trong nấm mồ quạnh hiu
Từ nghĩa trang quân đội Biên Hòa
Tiếng than khóc như kim đâm xé ruột

Bao tử sĩ đã vị quốc vong thân
Bso nấm mồ không người thăm viếng
Hoa cỏ dại mọc phủ tràn trên mộ
Xót thương thay bao chiến sĩ vô danh

Sẽ có một ngày trùng hưng nghĩa trang
Sẽ là ngày quê hương lật trang lịch sử 
Sẽ là ngày cờ vàng tung bay phất phới
Giữa Sài Gòn thủ đô nước Việt yêu thương...

Phi Vũ

Advertisements

May 27, 2013 - Posted by | Thơ Phi Vũ

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: