Phi Vũ 3

Thương nhớ lắm quê hương vời vợi

Tại sao tôi phải viết?

Thời gian gần đây như có một cái gì đó thôi thúc tôi phải viết, có ngày một bài chính luận “Vấn đề của chúng ta”, có ngày còn thêm một vài bài thơ. Những suy tư về hiện tình đất nước cứ như kêu gào trong tôi làm tôi cứ mãi miên man suy nghĩ.

 

Có những đêm đang say sưa ngủ, tự nhiên trong giấc mơ có một ý niệm gì đó làm tôi tỉnh thức, sẵn bên cạnh có cái ipad vậy là cứ phải gõ. Nhiều lúc lái xe trên freeway trong lúc đi làm hoặc từ hãng về nhà, có một ý tưởng gì đó thì lại ra exit để gõ rồi vào freeway lái xe đi tiếp. Có nhiều vấn đề cứ đan xen vào nhau, cứ như là dồn dập làm cho tôi nhiều khi cũng thấy bực bội cần phải gõ, cần phải viết, cần phải nói lên một tiếng nói của mình dẫu là nhỏ bé nhưng cũng là tiếng nói chung của những người dân Việt Nam đang cần phải lên tiếng vì những uất nghẹn trong lòng trước bè lũ cướp nước và bè lũ bán nước.

 

Phải viết mà thôi, một ngày một hoặc hai bài. Nếu không viết thì nỗi đau cứ dồn nén mãi rồi có ngày sẽ oà vỡ ra thì làm sao mà chịu nỗi?

 

Phi Vũ

Ngày 6 tháng 6 năm 2013.

Advertisements

June 7, 2013 - Posted by | Bút ký

1 Comment »

  1. Đáp trả việc ông Nguyễn Phú Trọng hô hào chống và xử lý những người đòi “phi chính trị hóa quân đội” – cụm từ mà ông Trọng đã gán cho họ – ngày hôm sau nhà báo Nguyễn Đắc Kiên trong “Vài lời với TBT ĐCS VN Nguyễn Phú Trọng” đã viết “Tôi ủng hộ phi chính trị hóa quân đội. Quân đội là để bảo vệ nhân dân, bảo vệ tổ quốc, bảo vệ cương vực, lãnh thổ không phải bảo vệ bất cứ một đảng phái nào”. Cũng trong ngữ cảnh đó cụm từ “phi chính trị hóa quân đội” xuất hiện trong Tuyên bố của các Công dân Tự do mà ban đầu để ủng hộ nhà báo Nguyễn Đắc Kiên. Có thể thấy cụm từ “phi chính trị hóa” mà ông Kiên và những người ký Tuyên bố của các Công dân Tự do sử dụng lại có nghĩa đúng như từ “chính trị hóa” mà tôi đành dùng ở trên. Tôi hy vọng ông Gs. Ts. Nguyễn Phú Trọng cũng hiểu được sự thực đơn giản, dẫu có vẻ mâu thuẫn về từ ngữ này.

    Comment by Eugenio U. Doyle | June 13, 2013 | Reply


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: