Phi Vũ 3

Thương nhớ lắm quê hương vời vợi

Ngày quân lực Việt Nam Cộng Hòa.

Hôm nay ngày 19 tháng 6 năm 2013 là ngày kỷ niệm quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Hàng năm, vào ngày này là tập thể quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa đang sống lưu vong ở hải ngoại đều tổ chức ngày lễ một cách trang nghiêm và trân trọng.

 

Gần 60 năm về trước là ngày quân lực Việt Nam Cộng Hòa được hình thành. Lúc ấy quân đội của Việt Nam Cộng Hòa trực thuộc sự chỉ huy tối cao của tổng thống Việt Nam Cộng Hòa là cố tổng thống Ngô Đình Diệm. Mãi đến ngày 19 tháng 6 năm 1965, khi tình hình chiến sự miền Nam đang dầu sôi lửa bỏng, khi Cộng Sản Việt Nam thành lập cái gọi là Mặt trận giải phóng miền Nam, thì đây  là ngày mà quân đội Việt Nam Cộng Hòa đứng ra lãnh trách nhiệm an dân, bảo vệ Tổ Quốc để chống lại làn sóng Cộng Sản mà tên cán bộ quốc tế Cộng Sản là Hồ Chí Minh muốn áp đặt lên miền Nam để tiến tới thế giới đại đồng cả thế giới đều là Cộng Sản cả. Cho nên ngày 19 tháng 6 được chính thức chọn làm ngày quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Đất nước Việt Nam Cộng Hòa đã bị lũ quỷ đỏ cưỡng chiếm thế nhưng hàng năm người Việt hải ngoại, quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa đang lưu vong khắp bốn phương trời đều tổ chức lễ tưởng niệm ngày quân lực 19 tháng 6. Đây cũng là dịp quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa đang sống lưu vong nhớ về cội nguồn dân tộc, nhớ về một quân đội đã từng anh dũng chống trả lại loài quỷ đỏ Cộng Sản. Đây cũng là dịp để quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa đang sống lưu vong ở hải ngoại tưởng nhớ đến những sĩ quan và binh lính quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã anh dũng hy sinh đền nợ nước để bảo vệ đồng bào miền Nam được sống trong 21 năm tự do, được hít thở không khí dân chủ. Mỗi năm, vào ngày này, tập thể quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa đang sống lưu vong ở hải ngoại đều ngậm ngùi nghĩ đến đồng bào Việt Nam sống trong nước đang rên siết dưới bàn tay tàn bạo, bất nhân của bè lũ Cộng Sản Việt Nam.

 

Hàng năm, chúng ta không thể nào quên ngày quân lực 19 tháng 6, ngày lễ quân lực Việt Nam Cộng Hòa.

 

Phi Vũ

 

Ngày 19 tháng 6 năm 2013

Advertisements

June 20, 2013 - Posted by | Vấn đề của chúng ta

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: