Phi Vũ 3

Thương nhớ lắm quê hương vời vợi

Bằng tiến sĩ danh dự của Thái Lan và phản ứng của thế giới.

Mới đây, trường đại học Thammasat của Thái Lan đã trao bằng tiến sĩ danh dự cho Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư của đảng Cộng Sản Việt Nam. Việc phân khoa Khoa học Chính trị của trường đại học Thammasat trao bằng tiến sĩ danh dự cho Nguyễn Phú Trọng đã làm cho một số người am hiểu cảm thấy quan ngại và gởi thư ngỏ yêu cầu trường đại học này xem xét lại vấn đề.

 

Trong bức thư ngỏ này, những người viết bức thư cảm thấy rằng việc trường đại học Thammasat trao bằng tiến sĩ danh dự cho Nguyễn Phú Trọng là không hợp lý. Lý do mà những người viết thư ngỏ nêu ra là chính tay Nguyễn Phú Trọng này hiện đang làm tổng bí thư cho đảng Cộng Sản Việt Nam đã là một người “trì hoãn các cải cách chính trị và gia tăng đàn áp mỗi khi cảm thấy có những khát vọng về dân chủ và tự  do của người dân trong thời đại toàn cầu hóa”.

 

Việc Nguyễn Phú Trọng chủ trương đàn áp, bắt bớ và giam cầm những người ôn hòa biểu lộ lòng yêu nước, yêu tự do và dân chủ là một việc làm không thể chấp nhận được. Biết bao nhiêu người đã nằm trong chốn lao tù của Cộng Sản Việt Nam chỉ vì yêu nước và khát vọng tự do và dân chủ. Việc trường đại học Thammasat trao bằng tiến sĩ danh dự cho Nguyễn Phú Trọng chẳng khác gì khuyến khích y cùng với bè đảng càng ngày càng thêm trấn áp người dân chỉ vì những biểu tỏ lòng yêu nước cũng như khát vọng dân chủ, tự do.

 

Cho nên bức thư ngỏ đã yêu cầu trường đại học Thammasat hãy xem xét lại quyết định này, nếu không thì sẽ trao lầm bằng tiến sĩ danh dự cho một con người chà đạp tự do và dân chủ, trái với tôn chỉ của trường đại học Thammasat là “giáo dục và cổ vũ sinh viên sống theo triết lý của giá trị dân chủ và công bằng xã hội”. Và như vậy vô tình trường đại học đã tự mình làm giảm uy tín của bằng tiến sĩ của trường.

 

 

Có lẽ rằng trường đại học Thammasat này không biết là người Việt Nam ở trong nước gọi mai mỉa Nguyễn Phú Trọng là “Trọng Lú” cho nên trao lầm bằng tiến sĩ danh dự cho y chăng?

 

Phi Vũ

Ngày 27 tháng 6 năm 2013.

Advertisements

June 28, 2013 - Posted by | Vấn đề của chúng ta

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: