Phi Vũ 3

Thương nhớ lắm quê hương vời vợi

Chiếc ao nhà.

Trung Cộng vẫn thường xem biển Đông và biển Nhật Bản là “chiếc ao nhà” của chúng. Xin nhấn mạnh ở đây là tôi gọi biển Đông thay vì gọi biển Nam Hải và biển Nhật Bản thay vì gọi biển Hoa Đông theo cách gọi của tập đoàn Trung Cộng. Cũng xin nhấn mạnh ở đây thêm một điểm nữa là “chiếc ao nhà” của Trung Cộng không sớm thì muộn thì cũng sẽ vụt khỏi tầm tay của chúng nếu chúng cứ mãi tiếp tục  giở những thủ đoạn gian manh.

 

Cùng quan tâm vào vấn đề biển Đông, chúng ta thấy Hoa Kỳ, Ấn Độ, Úc Đại Lợi là những nước thấy rằng nếu cứ lơ là thì sẽ là điều để cho Trung Cộng sẽ lấn tới. Trong hội nghị Asean sắp diễn ra tại Brunei, chúng ta sẽ thấy rằng vấn đề biển Đông sẽ là trọng tâm của cuộc hội nghị. Dĩ nhiên điều này sẽ làm cho Trung Cộng không hài lòng nhưng mà cũng là điều mà các nước Asean cùng quan tâm (ngoại trừ Cộng Sản Việt Nam) vì chúng đã trót “bán linh hồn cho quỷ”. Vào thời điểm này, Cộng Sản Việt Nam đã trở thành “cận thần thân tín” của Trung Cộng và dĩ nhiên chúng phải tuân thủ theo lệnh của cấp trên.

 

Trung Cộng luôn luôn có thằng đàn em ủng hộ mình trong việc lấn biển của thiên hạ cho nên “chiếc ao nhà” của Trung Cộng sẽ còn tồn tại trong một thời gian nữa. Chỉ bao giờ cái định chế đang tồn tại trên đất nước Việt Nam bị triệt tiêu thì họa may mới có sự đổi khác đi. Không biết rằng thời gian sẽ kéo dài bao lâu nữa?

 

Phi Vũ

Ngày 29 tháng 6 năm 2013.

Advertisements

June 29, 2013 - Posted by | Vấn đề của chúng ta

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: