Phi Vũ 3

Thương nhớ lắm quê hương vời vợi

Việt Nam (Cộng Sản) có “kiểu” nhân quyền khác thế giới.

Vào ngày 24 tháng 7 có cuộc họp giữa ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry và chủ tịch nước Cộng sản Việt Nam Trương Tấn Sang. Trong dịp này, ngoại trưởng John Kerry đã nhấn mạnh đến vấn đề nhân quyền ở Việt Nam và yêu cầu họ Trương hãy tôn trọng nhân quyền đối với người dân Việt trong nước, tôn trọng quyền tự do căn bản của con người mà Cộng Sản Việt Nam đã đặt bút ký khi tham gia Liên Hiệp Quốc cũng như tổ chức nhân quyền Liên Hiệp Quốc.

 

Đáp trả lại, họ Trương đã nói là ở nước Việt Nam Cộng Sản bây giờ vẫn có đầy đủ nhân quyền nhưng nhân quyền ở Việt Nam “đặc biệt” khác với nhân quyền ở các nước phương Tây. Lời phát biểu của họ Trương thực sự đã gây kinh ngạc cho mọi người về phía chính quyền Hoa Kỳ tham dự cuộc họp bởi vì đã là nhân quyền thì ở nước nào cũng như nhau cả, làm gì có nhân quyền ở nước này khác với nhân quyền ở nước kia. Người mở mồm nói ra câu này đáng được ghi vào “danh sách vĩ nhân” là danh sách những “người đuôi dài” như là Hồ Chí Minh.

 

Thực chất mà nói, qua cuộc viếng thăm của Trương Tấn Sang tại Hoa Kỳ lần này, ta cũng chẳng trông mong gì Hoa Kỳ có thể thúc ép Cộng Sản Việt Nam nới lỏng nhân quyền cho người dân Việt. Bây giờ dường như chính phủ Hoa Kỳ muốn lấy Việt Nam là một trong những điểm đến trong chính sách “xoay trục” của mình để đối trọng lại với Trung Cộng. Theo thiển ý của tôi, cũng chẳng có thay đổi gì mới của nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam về vấn đề nhân quyền đối với người dân Việt. Người dân Việt cũng vẫn phải chịu những áp bức, bất công, đọa đày để cho một thành phần nào đó là đảng viên đè đầu cưỡi cổ. Người dân vẫn phải chịu cảnh ăn cướp tài sản mồ hôi nước mắt, vẫn phải chịu cảnh nhũng lạm của những tên quan tham Cộng Sản sâu dân mọt nước. Với lời tuyên bố của tên họ Trương: “Nhân quyền ở Việt nam có khác với nhân quyền ở các nước phương Tây và nhà cầm quyền Việt Nam vẫn có tôn trọng nhân quyền” đã cho ta thấy một điều là thành phần chóp bu của Cộng Sản Việt Nam vẫn là phường ngoan cố và còn lâu thì chúng mới có thể nới lỏng cho người dân Việt về nhân quyền cũng như sự tự do.  Chỉ có chính người dân Việt Nam ở trong nước là người tranh đấu với Cộng Sản Việt Nam về vấn đề nhân quyền với sự hỗ trợ của người Việt hải ngoại.

 

Và còn lâu nữa thì Cộng Sản Việt Nam mới có thể bắt kịp Miến Điện đã bước một bước trên đôi hia bảy dặm về nhân quyền và tự do cho người dân Miến.

 

Phi Vũ

Ngày 26 tháng 7 năm 2013.

Advertisements

July 27, 2013 - Posted by | Vấn đề của chúng ta

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: