Phi Vũ 3

Thương nhớ lắm quê hương vời vợi

Hợp tác toàn diện.

Chính phủ Hoa Kỳ hợp tác toàn diện với Cộng Sản Việt Nam như là một lôi kéo Cộng Sản Việt Nam làm thành một đối tác chiến lược. Thật tế mà nói, Hoa Kỳ đã “nhìn lầm” và chắc chắn rằng Cộng Sản Việt Nam khó mà tỏ một thái độ khác thường đối với Trung Cộng.

 

Nhìn vào lịch sử của đảng Cộng Sản Việt Nam, khi còn mồ ma của Hồ Chí Minh, chính y là kẻ đã sai Phạm Văn Đồng ký văn bản dâng biển Đông cho Trung Cộng để bù lại thì được Trung Cộng ủng hộ hết mình trong việc mở cuộc chiến tranh bẩn thỉu đối với miền Nam Việt Nam. Lâu nay người ta thường trách cũng như phê phán Phạm Văn Đồng là người ký công hàm bán nước nhưng thật tế ra thì Hồ Chí Minh mới chính là thủ phạm. Chính Hồ Chí Minh đã ra lệnh cho Phạm Văn Đồng ký công hàm này. Chúng ta không thể nào quên được Hồ Chí Minh là một tên cán bộ của quốc tế Cộng Sản thì tất cả hành động của y là vì chủ nghĩc Cộng Sản bất kể hành vi bán nước miễn là đem lại lợi cho Cộng Sản y vẫn không từ. Ngay cả khi Trung Cộng chiếm quần đảo Hoàng Sa từ tay chính phủ Việt Nam Cộng Hòa, cả đám Cộng Sản Việt Nam đã sung sướng rằng “Trung Quốc giải phóng Hoàng Sa cho ta”, cho nên Cộng Sản Việt Nam cũng khó mà gỡ bỏ mối quan hệ giữa chúng với Trung Cộng.

 

Việc chính phủ Hoa Kỳ tìm ở Cộng Sản Việt Nam một “đối tác chiến lược toàn diện” để làm cho chính sách xoay trục của mình được dễ dàng trên cơ bản chính phủ Hoa Kỳ đã “nhìn lầm người”. Vào năm 1972, Hoa Kỳ đã bỏ mặc Việt Nam Cộng Hòa chỉ để lôi kéo Trung Cộng về với mình với những ưu đãi về mọi mặt, đến bây giờ thì Hoa Kỳ mỡi té ngửa là mình đã lầm khi nhận một thằng lưu manh làm bạn. Với Cộng Sản Việt Nam thì cũng vậy thôi. Cộng Sản chỉ là phường gian xảo. Hợp tác toàn diện với những tên gian xảo thì cũng như là “nuôi ong tay áo”. Hoa Kỳ đã nuôi con ong Trung Cộng để nó đang chuẩn bị cắn  thi lại tiếp tục nuôi thêm con ong Cộng SảnViệt Nam. Xin chính phủ Hoa Kỳ hãy “học thuộc” câu nói bất hủ của cố tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Văn Thiệu của chúng tôi: “Đừng nghe những gì Cộng Sản nói mà hãy nhìn kỹ những gì Cộng Sản làm”. Câu nói bất hủ này đã trở nên chân lý hoàn toàn đúng trong mọi trường hợp và trong mọi thời gian dù cho Cộng Sản có gắn thêm nhãn mới thì câu này vẫn hoàn toàn đúng đắn và chính xác.

 

Phi Vũ

Ngày 28 tháng 7 năm 2013.

Advertisements

July 28, 2013 - Posted by | Vấn đề của chúng ta

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: