Phi Vũ 3

Thương nhớ lắm quê hương vời vợi

Nhân quyền và vũ khí.

Hiện tại, nền quốc phòng của Cộng Sản Việt Nam đa số vũ khí được cung cấp từ nước Nga. Có thể nói Nga là bạn hàng quan trọng của Việt Nam về tất cả các loại vũ khí. Những hợp đồng trong thời gian gần đây giữa Nga và Cộng Sản Việt Nam là những loại tàu ngầm hạng kilo mà Nga sắp chuẩn bị giao cho Việt Nam.

 

Hiện nay trên thế giới chỉ duy nhất Hoa Kỳ là có thể sản xuất được những vũ khí hiện đại nhất mà tất cả các nước trên thế giới đều “mơ ước” được Hoa Kỳ cung cấp để phòng thủ. Không phải là có tiền bỏ ra là có thể được Hoa Kỳ bán vũ khí. Thông thường, khi bán vũ khí cho bất cứ quốc gia nào ngoại trừ những đồng minh thân cận, Hoa Kỳ đều gạn lọc rất kỹ. Chỉ có những quốc gia đạt được một số “tiêu chuẩn” mà Hoa Kỳ đề ra thì mới được Hoa Kỳ bán vũ khí. Cho nên để được Hoa Kỳ cung cấp vũ khí cũng không phải là dễ dàng.

 

Theo tin của BBC tiếng Việt, đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam là ông Davis Shear trong cuộc họp báo tại Hà Nội hôm 7 tháng 8 năm 2013 vừa qua, ông David Shear đã nói với các thông tín viên Việt Nam cũng như quốc tế là đối với Việt Nam, muốn được Hoa Kỳ bán vũ khí thì nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam phải thực thi nhân quyền đối với người dân Việt trước đã. Khi người dân Việt Nam có đầy đủ quyền làm người, thực sự được hưởng đầy đủ nhân quyền và dân chủ lúc đó Hoa Kỳ sẽ cứu xét đến việc bán và cung cấp vũ khí. Như vậy vấn đề nhân quyền là vấn đề cốt lõi Việt Nam cần phải có và thực thi để có thể được Hoa Kỳ cung cấp vũ khí.

 

Câu nói của đại sứ David Shear: “Để có được sự ủng hộ chính trị nhằm tháo gỡ cấm vận … chúng tôi cần thấy được những tiến bộ về vấn đề nhân quyền từ phía Việt Nam” có cần để những người đang nắm giữ vận mạng người dân Việt trong nước suy nghĩ không?

 

Phi Vũ

Ngày 11 tháng 8 năm 2013

Advertisements

August 11, 2013 - Posted by | Vấn đề của chúng ta

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: