Phi Vũ 3

Thương nhớ lắm quê hương vời vợi

Khi người Việt cùng chung tiếng nói

Trong một thời gian quá dài của lịch sử Việt Nam, sự ngăn cách và chia rẽ giữa người Việt ba miền Nam Trung Bắc tồn tại và kéo dài quá lâu. Đây là hậu quả của việc phân chia ba miền từ thời nước ta còn chịu sự cai trị của thực dân Pháp. Thế nhưng sau khi Hiệp định Genève ra đời năm 1954, việc phân chia ra hai miền: miền Bắc thuộc khối Cộng Sản và miền Nam thuộc khối tự do đã đưa việc phân biệt Bắc Nam vào một bước ngoặt mới. Nếu trước đây vấn đề phân biệt ba miền của thực dân Pháp cố tình áp đặt nhưng người dân Việt Nam ở cả ba miền vẫn không bị ảnh hưởng, vẫn là tình dân tộc nghĩa đồng bào thì đến giai đoạn phân chia hai miền Bắc Nam với lằn ranh Quốc Cộng thì hậu quả vẫn còn cứ kéo dài triền miên. Sau này, vào ngày 30 tháng 4 năm 1975, khi Cộng Sản đã chiếm hoàn toàn miền Nam, khi mà một bộ phận không nhỏ người Việt phải rời bỏ quê hương để lánh nạn Cộng Sản thì sự phân chia lại có thêm một cái mới nữa: người Việt hải ngoại và người Việt trong nước.

 

Thế nhưng may mắn thay, điều này đã tồn tại trong một thời gian không lâu lắm. Hiện nay, những người Việt trong nước và người Việt hải ngoại đã đều có chung một điểm: cùng đấu tranh cho dân chủ, tự do và cho nhân quyền của người dân Việt. Chính điều này đã làm cho người Việt ở trong nước và người Việt ở hải ngoại xích lại gần nhau hơn. Sự liên kết của những blogger trong nước, những facebooker đã tạo nên một khối đoàn kết đáng quý. Những blogger ở trong nước khi vào tòa đại sứ Úc, tòa đại sứ Đức…đều có đủ cả ba miền Bắc Trung Nam. Điều này làm cho bản thân tôi cảm động đến rơi nước mắt. Những hố sâu ngăn cách lòng người giữa ba miền giờ này đã xóa bỏ rồi. Những người con yêu Tổ Quốc ở ba miền đất nước giờ này đã có một tiếng nói chung, một ước muốn chung, một hoài bão chung là làm thế nào cho người dân Việt đang sống trên mảnh đất hình chữ S được có nhân quyền và được hưởng dân chủ và tự do. Chúng ta, những người Việt Nam yêu Tổ Quốc Việt Nam tin chắc rằng điều này sẽ đến trong một ngày không xa lắm.

 

Cầu mong hồn thiêng sông núi hãy phù trợ cho con dân Việt của chúng con.

 

Phi Vũ

Ngày 30 tháng 8 năm 2013

Advertisements

August 31, 2013 - Posted by | Vấn đề của chúng ta

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: