Phi Vũ 3

Thương nhớ lắm quê hương vời vợi

Trò hề.

Theo tin từ BBC Tiếng Việt, quốc hội Cộng Sản Việt Nam đang tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm. Quốc hội Cộng Sản Việt Nam đã bầu tín nhiệm tất cả  hệ thống dân cử trong hội đồng nhân dân các cấp kể cả các tay lãnh tụ chóp bu cao cấp, tất cả đều được bầu tín nhiệm cao, không có ai là có tín nhiệm thấp cả.

 

Đây chỉ là một trò hề, một kiểu chơi tráo bài ba lá của những tay cờ gian bạc lận. Mà những tên Cộng Sản Việt Nam đã từng là những tên cờ bạc gian lận từ lâu rồi mà. Nói cho ngay, từ hồi mồ ma của tên trùm ma quỷ Hồ Chí Minh còn sống, hắn cũng đã từng là một tên tráo bài ba lá chuyên nghiệp. Chính hắn đã tố cáo cụ Phan Bội Châu để cụ bị bắt và bị quản thúc tại Huế. Chính hắn cũng đã chơi trò gian manh trong cuộc Cách Mạng Tháng Tám năm 1945. Phải nói một cách đúng đắn là cuộc cách mạng này là cuộc cách mạng toàn dân, một cuộc cách mạng do toàn thể nhân dân Việt Nam  và các đảng phái, các tôn giáo tổ chức, thế nhưng Hồ Chí Minh, một tên cán bộ của quốc tế Cộng Sản đã dùng những mưu ma chước quỷ từ khi hắn được đào luyện từ trường đảng ở Liên Xô, đã tiêu diệt những đảng phái khác như Việt Nam Quốc Dân Đảng, Đại Việt Cách Mạng Đảng để dành quyền độc tôn. Đây là một điều, một mánh khóe gian lận mà hắn đã được truyền thụ tại trường đảng Liên Xô.

 

Từ giai đoạn đó đến nay, đất nước Việt Nam bị bao thăng trầm dưới bàn tay của loài quỷ đỏ. Người dân Việt khắp mọi nẻo đường đất nước đã là nạn nhân cay đắng của bè lũ tàn độc. Cho nên nếu lấy phiếu tín nhiệm cho toàn thể lũ ôn dịch đang cầm quyền trên đất nước Việt Nam hiện nay, làm một cách đúng đắn và có trách nhiệm thì chẳng tên nào có được sự tín nhiệm của người dân Việt Nam cả. Vậy mà chúng vẫn được tín nhiệm cao mới là chuyện lạ đó chứ…Sao “chuyện lạ” này giống giống mấy cái “tàu lạ” mà báo chí của chúng vẫn thường đăng quá.

 

Thôi dẹp giùm ba cái trò hề đi cho mọi người nhờ. Đến bây giờ mà còn chơi tráo bài ba lá như trong thời của Hồ Chí Minh thì quả là ngu đần và lạc hậu lắm rồi đó.

 

Phi Vũ

Ngày 14 tháng 9 năm 2013.

Advertisements

September 14, 2013 - Posted by | Vấn đề của chúng ta

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: