Phi Vũ 3

Thương nhớ lắm quê hương vời vợi

Biên giới Việt – Trung bao điều nhức nhối.

Vấn đề biên giới giữa Việt Nam và Trung Cộng vẫn còn là nhiều điều bí ẩn. Thông thường, khi một quốc gia ký kết cùng với một nước khác về biên giới tức là đường ranh phân biệt giữa hai quốc gia thì một thời gian sau, chính phủ cả hai nước phải công bố cho người dân của cả hai nước biết được đường ranh giới này được vẽ dựa trên cơ sở nào. Đây là điều vô cùng quan trọng vì lãnh thổ của một quốc gia là thuộc quyền sở hữu của toàn dân và người dân có quyền được biết về tình hình đất đai của tổ quốc mình.

 

Thế nhưng đối với Cộng Sản Việt Nam thì lại khác. Người dân Việt đang sống trên dãi đất hình chữ S hoàn toàn mù tịt về những văn bản ký kết giữa nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam với nhà cầm quyền Trung Cộng, chúng xem đất nước Việt Nam và Trung Hoa như là đất nước riêng của hai đảng Cộng Sản Việt Nam và đảng Cộng Sản Tàu và người dân không được biết một chút nào về đường ranh giới hai nước mà chúng đã ký kết củng nhau. Chí ít là sau khi ký kết về đường ranh giới, người dân của cả hai nước phải được biết ranh giới của nước mình là ở đâu, nhà cầm quyền khi ký kết đã dựa trên những tiêu chuẩn nào để ký kết và đường ranh giới mới có phù hợp với những gì mà người dân đã được biết hay không

.

 

Một vấn đề rất là đơn giản để chúng ta có thể đem ra so sánh. Theo sách sử kể lại, chúng ta cũng còn nhớ là cụ Nguyễn Phi Khanh bị giặc Minh đem bắt giải về Tàu. Cụ Nguyễn Trãi đã theo hầu cha mình trong suốt một đoạn đường dài. Khi đến ẢI NAM QUAN là nơi cửa ải ngăn cách giữa đất Việt và đất Tàu, cụ Nguyễn Phi Khanh đã quay lại dặn nhỏ cụ Nguyễn Trãi hãy trở về để tìm cách lấy lại giang sơn. Như vậy, qua sử sách từ xa xưa, chúng ta cũng dễ dàng nhận thấy một điểm là Ải Nam Quan là cửa ải đầu tiên của nước Việt, nhưng đến khi đường biên giới giữa Cộng Sản Việt Nam vẽ và ký cùng Trung Cộng thì Ải Nam Quan đã nằm sâu trong đất của Trung Cộng.

 

Còn một điểm nữa cũng cần phải nên đề cập đến. Thác Bản Giốc nếu dựa trên bản đồ cũ thì hoàn toàn thuộc về Việt Nam, nhưng dựa trên bản đồ mới do Cộng Sản Việt Nam và Trung Cộng vẽ và phân định biên giới thì thác Bản Giốc một nửa thuộc về Việt Nam, một nửa thuộc về Trung Cộng. Nếu Cộng Sản Việt Nam là kẻ khôn ngoan thì chúng phải lấy bản đồ biên giới mà thực dân Pháp ký kết với nhà Mãn Thanh vì đây là đường ranh giới trùng khớp với đường ranh giới giữa nhà Nguyễn ký với nhà Mãn Thanh mà đã do triều đình nhà Nguyễn cung cấp cho thực dân Pháp. Mà nếu căn cứ đường ranh giới theo bản đồ này thì Việt Nam mất đất vào tay Trung Cộng cũng khá nhiều.

 

Trong suốt chiều dài lịch sử Việt Nam, đất nước Việt Nam không biết bao nhiêu lần đã bị giặc Tàu xâm chiếm và đô hộ, thế nhưng đất nước Việt Nam chưa bị mất một tấc đất vào tay giặc Tàu. Đến bây giờ, đất nước Việt Nam dưới sự cai trị của Cộng Sản Việt Nam thì chúng ta lại mất đất vào tay giặc. Nguồn cơn này là bởi do đâu?

 

Phi Vũ

Ngày 3 tháng 10 năm 2013

Advertisements

October 4, 2013 - Posted by | Vấn đề của chúng ta

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: