Phi Vũ 3

Thương nhớ lắm quê hương vời vợi

Đảng Cộng Sản Việt Nam vẫn còn muốn chơi trò độc quyền chính trị.

Kết thúc đại hội 8 của đảng Cộng Sản Việt Nam, Nguyễn Phú Trọng , tên trùm tổng bí thư của đảng này đã tuyên bố một cách hùng hồn:” Vận dụng nhuần nhuyễn bài học dựng nước và giữ nước của ông cha. … Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa IX về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc, Ban Chấp hành Trung ương nhất trí cho rằng: 10 năm qua, trong bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực có nhiều biến động rất phức tạp, đất nước gặp nhiều khó khăn gay gắt, các thế lực thù địch tăng cường các hoạt động chống phá nước ta”.

 

“So với 10 năm trước, tình hình thế giới và khu vực đã có nhiều thay đổi sâu sắc, có những diễn biến phức tạp mới, tiềm ẩn nhiều yếu tố bất trắc, khó lường. Đông Nam Á trở thành địa bàn cạnh tranh quyết liệt về thị trường và tài nguyên; tranh chấp lãnh thổ, chủ quyền biển đảo diễn biến phức tạp…. “Đã xuất hiện một số loại hình chiến tranh kiểu mới, như chiến tranh thông tin, chiến tranh mạng, sử dụng sức mạnh mềm thông qua các hoạt động kinh tế, ngoại giao, văn hóa kết hợp với ‘diễn biến hòa bình’, bạo loạn lật đổ… hết sức nguy hiểm”. Hết trích từ BBC News.

 

Vấn đề đặt ra là đất nước Việt Nam hiện nay là của toàn dân Việt Nam chứ không phải là của đảng Cộng Sản Việt Nam. Đứng trên quan điểm này, đảng Cộng Sản không có quyền dùng từ “ông cha” để mà bảo vệ chế độ Cộng Sản tại Việt Nam, một chế độ thối nát, tham tàn. “Ông cha” ta từ ngày dựng nước và giữ nước đến nay là bảo tồn Tổ Quốc cho “toàn dân Việt Nam”, Cộng Sản Việt Nam không có quyền vận dụng từ  “ông cha” để mà thao túng, để mà độc quyền chính trị trên toàn cõi đất nước Việt Nam. Toàn thể người dân Việt Nam sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam hình chữ S kéo dài từ Ải Nam Quan đến Mũi Cà Mau phải được sống trong một thể chế tự do dân chủ, không bị bè lũ Cộng Sản bóp nghẹt và có những hành động tham tàn. Những lời dối trá mị dân  của đảng Cộng Sản Việt Nam qua lời phát biểu của Nguyễn Phú Trọng hoàn troàn vô giá trị và đã lỗi thời. Người dân Việt Nam nhất quyết không chịu cúi đầu mãi trước một bè lũ tham tàn, vẫn muốn ăn trên ngồi trốc, vẫn muốn độc quyền chính trị để mà thao túng.

 

Nếu dựa theo những lời nói của tên Nguyễn Phú Trọng này thì trong thời gian tới, bè lũ Cộng Sản Việt Nam sẽ còn  có nhiều hành động ác ôn hơn, mạnh tay hơn đối với nhân dân Việt Nam để bảo vệ một chế độ đầy rẫy những bất công, thối nát và tham tàn. Vừa qua, chúng có những hành động bất nhân đối với những người nông dân Văn Giang, đối với Chị Lê Thị Phương Anh, vợ của blogger Lê Anh Hùng. Từ nay cho đến tương lai, theo lời của tên Nguyễn Phú Trọng này, bè lũ đốn mạt Cộng Sản Việt Nam sẽ còn dùng nhiều chiêu hèn mạt và ác ôn nữa đễ chèn ép và trấn áp dân oan, chèn ép và trấn áp những người đấu tranh vì tự do và dân chủ cho người dân Việt. Mọi người dân Việt Nam ở hải ngoại cần phải lên tiếng mạnh hơn để cho cả thế giới văn minh, cả xã hội loài người thấy rõ là bè lũ Cộng Sản Việt Nam càng ngày càng đi ngược lại trào lưu thế giới bất chấp những cam kết của chúng khi chúng tham gia vào “sân chơi thế giới”. Càng ngày Cộng Sản Việt Nam trở nên những tên khủng bố chuyên nghiệp, khủng bố ngay chính những đồng bào Việt Nam ngay chính trên lãnh thổ Việt Nam. Lời nói của tên Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư của đảng Cộng Sản Việt Nam hoàn toàn vô giá trị và không thể chấp nhận trong mọi thời điểm, trong mọi giai đoạn và đất nước Việt Nam đang trên bờ vực thẳm trước những tham tàn và tàn bạo của bè lũ Cộng Sản Việt Nam.

 

Tổ Quốc Việt Nam đang lâm nguy! Dân tộc Việt Nam đang trong “hầm tai vạ” bởi bè lũ Cộng Sản Việt Nam.

 

Phi Vũ

Ngày 10 tháng 10 năm 2013.

 

Advertisements

October 11, 2013 - Posted by | Vấn đề của chúng ta

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: