Phi Vũ 3

Thương nhớ lắm quê hương vời vợi

Quốc hội bù nhìn phỏng có thể làm nên lịch sử.

 

Quốc hội bù nhìn bấm nút thông qua

Bản hiến pháp ngụy tề của thời Cộng Sản

Một bản hiến pháp phản dân hại nước

Hiến pháp phản động nhất của toàn cầu

 

Những con bù nhìn đang ngồi ngủ gật

Nghe tiếng hô “bấm” chúng choàng tỉnh giấc

A la phù a ha ta cùng nhau bấm

Thế là thông qua bản hiến pháp tà ma

 

Giờ đây chúng có thể ăn no ngủ kỹ

Đã làm xong bổn phận của ta rồi

Trong lúc ấy ở bên Tàu thanh niên đang múa

Cùng nhau múa mừng hữu nghị Việt Trung

 

Hữu nghị gì mồ tổ cha bây

Tàu Liêu Ninh đang xuống sâu vào lãnh địa

Của cha ông ta mà lũ bây vẫn múa

Một lũ bù nhìn ngu độn tối tăm

 

Ngày mai đây khi đất Việt của ta

Là một tỉnh của tụi Tàu phù Trung Cộng

Tội lỗi này là do đảng Cộng Sản

Cộng Sản Việt Nam đang bán nước của tìền nhân.

 

Phi Vũ

 

Advertisements

November 28, 2013 - Posted by | Thơ Phi Vũ

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: