Phi Vũ 3

Thương nhớ lắm quê hương vời vợi

Kẻ thù

 

Ai vẫn cứ mãi xem Trung Cộng là “bạn vàng, bạn tốt, bạn nhảy múa xung quanh vòng”, kẻ ấy mãi mãi là kẻ thù của dân tộc Việt Nam.

Advertisements

November 30, 2013 - Posted by | Uncategorized

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: