Phi Vũ 3

Thương nhớ lắm quê hương vời vợi

Nghị định vô giá trị.

 

Nhà cầm quyển Cộng Sản Việt Nam vừa ra mức phạt 100 triệu đồng Việt Nam cho những ai vào internet và có những lời nói “chống phá nhà nước” trên các trang mạng xã hội.

 

Đầu tiên chúng ta có thể xét nghị định này có đúng với tình hình hiện nay tại Việt Nam hay là không? Như vừa qua, quốc hội Cộng Sản Việt Nam đồng loạt nhắm mắt bấm nút thông qua bản hiến pháp mới vừa được sửa đổi mà thật ra cũng chẳng sửa đổi gì cả. Nếu cư dân mạng phê phán bản hiến pháp này cũng như là “những tay nghị gật” đã bấm nút thông qua là can tội “chống phá nhà nước” thì quả thật đây là điều hoàn toàn không đúng. Nhìn toàn bộ bản hiến pháp mới, đây mới chính là “bản hiến pháp phản động nhất”, đi ngược lại nguyện vọng của toàn thể người dân Việt ở trong nước thì việc phê phán bản hiến pháp này cũng như phê phán những tay nghị gật không thể là gán cho tội chống phá nhà nước được.

 

Dẫu cho có phê phán cả cái nhà nước Cộng Sản hiện nay đang cai trị trên đất nước Việt Nam thì cũng chưa phải là chống đối nữa kia mà. Nhà nước hiện tại đang nắm vận mệnh đất nước và người dân Việt Nam có phải là nhà nước của dân, do dân và vì dân không?  Rõ ràng một điều là nhà nước này không do người dân bầu lên thì đâu có đại diện cho dân. Nếu để cho người dân tự bầu hoặc mở một cuộc trưng cầu dân ý, nhà nước Cộng Sản này chắc chắn một điều là chẳng có mấy que ủng hộ cả. Đây là một nhà nước phản động nhất trong lịch sử Việt Nam, tàn ác còn hơn nhà nước bảo hộ Pháp trong thời gian đất nước Việt Nam còn chịu sự bảo hộ của thực dân Pháp. Mà khi nước Việt Nam còn bị Pháp đô hộ thì đất nước Việt Nam này cũng chưa bị mất một tấc đất về tay giặc Tàu. Từ khi đất nước này chịu sự cai trị của đảng Cộng Sản Việt Nam thì đất đai của Tổ Quốc bị mất về tay giặc Tàu biết là bao nhiêu. Ngay cả khi Trung Cộng xâm chiếm quần đảo Hoàng Sa từ tay chính phủ Việt Nam Cộng Hòa thì những người đứng đầu đảng Cộng Sản Việt Nam vẫn có ảo tưởng là “anh em Trung Quốc giữ giùm cho ta”.

 

Phê phán một nhà nước quá sức là phản động, một nhà nước không hợp lòng dân thì không thể nào là tội “chống phá nhà nước”. Cái “nghị định thổ tả” này do Nguyễn Tấn Dũng ký hoàn toàn vô giá trị.

 

Phi Vũ

Ngày 3 tháng 12 năm 2013.

 

Advertisements

December 4, 2013 - Posted by | Vấn đề của chúng ta

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: