Phi Vũ 3

Thương nhớ lắm quê hương vời vợi

Nên đất Việt phải chìm trong bể khổ

 

Cô bé Phương Uyên bị đuổi học

Tôi không trách người đuổi cô bé Phương Uyên

Đây chỉ là kẻ thừa hành

Mệnh lệnh là của kẻ đang nắm quyền trên đất Việt

 

Có bao giờ mà quê hương nước Việt

Lại phải chịu nhiều cảnh oái ăm

Người yêu nước lại phải ngồi tù

Thằng bán nước ngồi trên đầu thiên hạ

 

Nên cô bé Phương Uyên bị đuổi học

Chẳng có gì lạ khi cháu đang sống ở Việt Nam

Một lũ bất nhân đang nắm cả cơ đồ

Nên nước Việt phải chìm trong bể khổ

 

 

Phi Vũ

Advertisements

December 7, 2013 - Posted by | Thơ Phi Vũ

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: