Phi Vũ 3

Thương nhớ lắm quê hương vời vợi

Tình dân tộc và tình yêu Tổ Quốc của người Việt Nam.

 

Người Việt Nam của chúng ta có tình dân tộc, nghĩa đồng bào và tình yêu Tổ Quốc rất cao. Những tấm tình này của dân tộc Việt Nam được hun đúc qua truyền thống hơn 4000 năm dựng nước và giữ nước của cha ông ta. Người Việt Nam của chúng ta có tấm lòng gắn bó với quê hương Việt Nam. Trước đây, người Việt chỉ muốn sống quanh quẩn cùng làng xã, cùng với người thân nơi thành phố của mình sinh trưởng. Trong thế kỷ trước, có hai biến động lớn làm cho người dân Việt phải bỏ nơi chôn nhau cắt rốn của mình để ra đi. Đó là sau năm 1954, hơn một triệu đồng bào miền Bắc phải bỏ quê hương làng mạc của mình để di cư vào miền Nam lánh nạn Cộng Sản; và sau năm 1975, người Việt Nam ùn ùn chạy ra ngoại quốc, chạy bán sống bán chết để tránh Cộng Sản. Đó là hai lần, hai giai đoạn cay đắng và chua xót nhất của dân tộc Việt Nam, một dân tộc có tấm lòng gắn bó son sắt với quê hương bản thổ của mình.

 

Ngày 3 tháng 2 năm 1930, Hồ Chí Minh, một cán bộ của Quốc Tế Cộng Sản khi thừa lệnh thành lập đảng Cộng Sản Việt Nam cũng đã lợi dụng tình yêu Tổ Quốc của người Việt Nam để hất chân Pháp và thiết lập chế độ Cộng Sản trên Việt Nam để sau này là toàn Đông Dương, tiến tới Đông Nam Á rồi toàn thế giới để tiến tới thế giới đại đồng là cả thế giới cùng là Cộng Sản cả. Chính Trần Phú, người Tổng Bí Thư đầu tiên của đảng Cộng Sản Đông Dương cũng đã viết trong cương lĩnh của đảng: “Phải triệt để lợi dụng lòng yêu nước và tính dân tộc của người Việt Nam để Cộng Sản hóa Việt Nam”.

 

Từ góc độ này nhìn về cuộc Cách Mạng mùa thu lịch sử năm 1945, ta không khỏi ngậm ngùi và đau lòng. Như tôi đã viết nhiều lần, lần này có nhắc lại thì cũng không thừa là cuộc Cách Mạng Tháng Tám là một cuộc cách mạng của toàn dân Việt Nam. Khi tôi nói là “cuộc cách mạng toàn dân Việt Nam” là ý của tôi muốn nhấn mạnh đến điều đây là cuộc cách mạng do nhiều tôn giáo trên đất nước Việt Nam, nhiều đảng phái trên đất nước Việt Nam cùng làm nên cuộc cách mạng như là Việt Nam Quốc Dân Đảng, Đại Việt Cách Mạng Đảng và đảng Cộng Sản, và quan trọng hơn hết là do nhiều thành phần dân chúng Việt Nam tham gia cách mạng như giới trí thức, lao động, thợ thuyền…tựu chung là do toàn dân Việt Nam làm nên cuộc Cách Mạng Tháng Tám. Tay cán bộ quốc tế Cộng Sản Hồ Chí Minh đã dùng những mánh khóe đã học ở trường đảng tại Liên Xô để hất chân và tiêu diệt những đảng phái khác cùng tham gia cách mạng để độc chiếm quyền lãnh đạo. Điều này tôi có nói đi nói lại nhiều lần cũng không thừa bởi lẽ hiện tại vẫn có nhiều người vẫn cứ mãi tin rằng Hồ Chí Minh là một con người tốt và toàn lòng vì dân vì nước. Suy nghĩ như vậy vô tình làm cho những nhà cách mạng thực lòng vì dân vì nước đã chung tay làm nên cuộc cách mạng mùa thu lịch sử cảm thấy đau lòng ở nơi suối vàng.

 

Hiện ngay tại thời điểm này, đảng Cộng Sản Việt Nam đã hiện rõ nguyên hình dạng là một đảng bán nước hại dân, một đảng tàn ác vô nhân tính với chính đồng bào Việt Nam của chúng. Nói theo lối nói của người Công Giáo, chúng đã “bán linh hồn cho quỷ” rồi. Toàn dân Việt Nam không nên chần chừ nữa, hãy gạt qua bên ngoài những nỗi sợ hãi, hãy vùng lên làm cuộc cách mạng để lật đổ cái đảng phi nhân, phi văn hóa và phi nhân tính này càng sớm càng tốt. Dân tộc Việt Nam và Tổ Quốc Việt Nam chỉ có thể trường tồn khi trên đất nước Việt Nam đã sạch bóng những tên giặc Cộng Sản đang hoành hành trên đất nước Việt Nam.

 

 

Phi Vũ

Ngày 14 tháng 12 năm 2013.

Advertisements

December 14, 2013 - Posted by | Vấn đề của chúng ta

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: