Phi Vũ 3

Thương nhớ lắm quê hương vời vợi

Ngủ dậy.

 

Sáng thức giấc ngủ dậy
Lòng sao cứ vấn vương
Mối tình cô gái nhỏ
Có mang đến niềm vui?

PV

Advertisements

December 15, 2013 - Posted by | Thơ Phi Vũ

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: