Phi Vũ 3

Thương nhớ lắm quê hương vời vợi

Thương Đà Nẵng

 

Sau một chín bảy lăm
Đà Nẵng đã không còn
Chúng đang tâm bức tử
Nên Đà Nẵng nghẹn ngào

Người Đà Nẵng lên non
Đi vùng Kinh Tế Mới
Vào trại tù Cộng Sản
Nên thành phố buồn hiu

Bao nhiêu người vượt biên
Tránh chế độ bạo tàn
Một lũ điên khát máu
Nên Đà Nẵng quạnh hiu…

PV

Advertisements

December 15, 2013 - Posted by | Thơ Phi Vũ

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: