Phi Vũ 3

Thương nhớ lắm quê hương vời vợi

Bài thơ tiễn năm cũ.

 

Năm cũ đi qua lắm  muộn phiền

Dân mình sao mãi cứ oan khiên

Cán cân công lý đang bị gãy

Nên ách gông xiềng đã phải mang

Thù trong phá bức dư đồ nát

Giặc ngoài tham lấn biển giang sơn

Quân gian đâu thấy lòng hổ thẹn

Liệt tổ liệt tông cũng chán chường…

 

Phi Vũ

 

Advertisements

January 1, 2014 - Posted by | Thơ Phi Vũ

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: