Phi Vũ 3

Thương nhớ lắm quê hương vời vợi

Khủng bố hay khởi nghĩa?

 

Trong thời gian gần đây, tại vùng đất Tân Cương, một vùng đất của người Uyghur đã bị Tàu Cộng xua quân xâm chiếm cũng cùng một thời điểm khi chúng xâm lược Tây Tạng đã nổ ra những cuộc nổi dậy của người Uyghur chống lại bè lũ xâm lược Tàu Cộng và bị Tàu Cộng tàn sát những nghĩa quân Uyghur này. Bên cạnh đó, những phương tiện truyền thông của bè lũ Tàu Cộng đã gọi những cuộc nổi dậy chống quân Tàu Cộng xâm lược là khủng bố. Đây là một sự nói dối trắng trợn của quân Tàu Cộng xâm lược.

 

Vùng đất Tân Cương và Tây Tạng là hai lãnh thổ có chủ quyền hẳn hoi đã bị Tàu Cộng xâm lược sau khi Mao Trạch Đông đánh đuổi Tưởng Giới Thạch ra khỏi đại lục để ra đảo Đài Loan và lập nên nước Tàu Dân Quốc. Việc người Tây Tạng và người Uyghur có thường xuyên nổi dậy để kháng chiến chống lại bè lũ Tàu Cộng xâm lược cướp nước là một việc làm chính nghĩa sáng ngời, không thể nào gọi đây là sự khủng bố. Giả sử như Tàu Cộng sang xâm lược Việt Nam và biến Việt Nam thành một tỉnh của chúng thì chắc chắn một điều là người dân Việt Nam sẽ nổi dậy để chống lại quân Tàu Cộng xâm lược bằng bất cứ phương tiện nào, bằng bất cứ phương cách nào miễn là tống cổ quân xâm lược ra khỏi đất nước Việt Nam. Việc làm này không thể gọi là khủng bố được thì việc người Uyghur nổi dậy tấn công vào lũ Tàu Cộng xâm lược cũng không thể gọi là khủng bố. Rõ ràng là giới truyền thông của bè lũ Tàu Cộng xâm lược là một lũ nói điêu, đã bẻ hướng về sự nổi dậy của người Uyghur chống lại quân xâm lược thành ra khủng bố. Chắc chắn rằng một ngày nào đó người dân Tây Tạng và người dân Uyghur sẽ quét sạch bè lũ Tàu Cộng xâm lược tham tàn ra khỏi lãnh thổ của mình. Và chắc chắn một điều là quốc gia Tân Cương và quốc gia Tây Tạng sẽ trở lại hiện diện trên bản đồ thế giới.

 

Trước đây chúng ta có bao giờ nghĩ là những nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ được độc lập, thế nhưng bây giờ đã là những quốc gia độc lập và có đầy đủ chủ quyền. Tân Cương và Tây Tạng cũng thế. Công cuộc kháng chiến của ngươừi dân Uyghur chống lại bè lũ Tàu Cộng xâm lược là công việc chính nghĩa sáng ngời. Quốc gia Tân Cương và quốc gia Tây Tạng chắc chắn rồi sẽ trở lại hiện diện trên bản đồ thế giới. Và những lá quốc kỳ của Tân Cương và của Tây Tạng chắc chắn rồi sẽ được tung bay trên bầu trời của những quốc gia Tân Cương và Tây Tạng đã được độc lập và tự chủ sau khi đã quét sạch bè lũ Tàu Cộng xâm lược ra khỏi lãnh thổ của mình.

 

Phi Vũ

Ngày 5 tháng 1 năm 2014.

Advertisements

January 5, 2014 - Posted by | Vấn đề của chúng ta

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: