Phi Vũ 3

Thương nhớ lắm quê hương vời vợi

Tháng Hoàng Sa

 

Tháng Giêng này là tháng của Hoàng Sa

Tháng của những anh hùng xả thân vì Tổ Quốc

Thân xác các anh đã đời đời yên nghỉ

Giữa lòng biển Hoàng Sa như khẳng định chủ quyền

 

Đã bốn mươi năm trôi qua trong hoang lạnh

Chưa một lần được nhắc nhở những chiến công

Tiếng Tổ Quốc Ghi Công chưa một lần được nhắc

Bởi những người đang nắm quyền trên đất nước Việt Nam

 

Bảy mươi bốn anh hùng tử sĩ Hoàng Sa

Mỗi tên người là mỗi điều huyền thoại

Những người con yêu của Tổ Quốc Việt Nam

Đã hy sinh khi chống lại giặc Tàu

 

Cái chết của các anh  đã khẳng định một điều

 Quần đảo Hoàng Sa mãi mãi là khúc ruột

Của Tổ Quốc Việt Nam không bao giờ cách biệt

Chắc chắn rằng sẽ có ngày trở về lại Việt Nam

 

Đã bốn mươi năm trôi qua

Thời gian cũng đủ dài để nhìn về một chiến tích

Cần phải ghi công những anh hùng tử sĩ Hoàng Sa

Để luôn nhớ rằng Hoàng Sa là thuộc về đất Việt.

 

Phi Vũ

Advertisements

January 8, 2014 - Posted by | Thơ Phi Vũ

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: