Phi Vũ 3

Thương nhớ lắm quê hương vời vợi

Ngày mai

 

Ngày mai là ngày Hoàng Sa

Mất vào tay giặc Tàu Cộng

Dẫu xa nghìn trùng Tổ Quốc

Vẫn hướng vể quê mẹ Việt Nam

Bốn mươi năm tròn đã qua

Hoàng Sa đang nằm trong tay giặc

Thương nhớ lắm quần đảo Hoàng Sa

Paracel và bảy mươi bốn anh hùng tử sĩ..,

 

PV

Advertisements

January 18, 2014 - Posted by | Thơ Phi Vũ

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: