Phi Vũ 3

Thương nhớ lắm quê hương vời vợi

Hậu duệ Hồ Chí Minh.

 

Công an Cộng Sản Việt Nam có thêm nghề tay trái
Nghề cưa đục đá cho bụi mù trời
Phá rối người dân tưởng niệm bảy mươi bốn anh hùng
Đã hy sinh bảo vệ Hoàng Sa chống quân Tàu Cộng

Thật nhục nhã một lũ quân tàn tệ
Sống đê hèn như quân giòi bọ dưới mương
Thân dơ bẩn làm sao mà gột rửa
Hậu duệ Hồ Chí Minh một lũ đê hèn…

PV

Photo: Hậu duệ Hồ Chí Minh.

Công an Cộng Sản Việt Nam có thêm nghề tay trái
Nghề cưa đục đá cho bụi mù trời
Phá rối người dân tưởng niệm bảy mươi bốn anh hùng
Đã hy sinh bảo vệ Hoàng Sa chống quân Tàu Cộng

Thật nhục nhã một lũ quân tàn tệ
Sống đê hèn như quân giòi bọ dưới mương
Thân dơ bẩn làm sao mà gột rửa
Hậu duệ Hồ Chí Minh một lũ đê hèn...

PV
Advertisements

January 22, 2014 - Posted by | Thơ Phi Vũ

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: