Phi Vũ 3

Thương nhớ lắm quê hương vời vợi

Những lon bia ngày cuối tuần

 

 

Những lon bia uống ngày cuối tuần

Cũng đâu ngăn được nỗi buồn tênh

Cuối tuần cuối năm sầu thương nhớ

Nhớ quê hương và nhớ em yêu…

 

Phi  Vũ

Advertisements

January 26, 2014 - Posted by | Thơ Phi Vũ

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: